BMD Advies: Online training veilig werken met gevaarlijke stoffen

BMD Advies Zuid-Nederland organiseert een online training veilig werken met gevaarlijke stoffen. Met deze training krijg je handvatten om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen op praktische wijze toe te passen binnen jouw bedrijf. Hiermee geef je op een juiste wijze invulling aan de geldende wet- en regelgeving en borg je de gezondheid van je medewerkers.

BMD

Voor de gezondheid van je medewerkers is het van belang dat zij chemische producten en gevaarlijke stoffen op een veilige manier behandelen en gebruiken. Als werkgever ben je verplicht hiervoor niet alleen de middelen, maar ook de kennis beschikbaar te stellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving. Deelnemers aan de training hebben na het volgen van de dag aantoonbare vakbekwaamheid op het gebied van Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Tijdens deze training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wettelijk kader (Arbowet en -besluit, CLP verordening);
  • de H- en P-zinnen én etikettering;
  • aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen;
  • effecten van gevaarlijke stoffen;
  • gebruik arbeidshygiënische strategie;
  • training en instructie aan medewerkers.

Datum en tijd
Donderdag 4 juni van 10.00 tot 11.30 uur.

Kosten
Deelname kost 137,50 euro exclusief btw.

Locatie
Online. Je ontvangt een korte handleiding voor Microsoft Teams en het deelnemen aan de videoconferentie.

Aanmelden
Je kunt je via deze link direct aanmelden voor deze training.