BMD Advies: Training veilig werken met gevaarlijke stoffen in Tilburg

Op 7 mei organiseert BMD Advies Zuid-Nederland een Training veilig werken met gevaarlijke stoffen in Tilburg. Met deze training krijg je handvatten om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen op praktische wijze toe te passen binnen jouw bedrijf. Hiermee geef je op een juiste wijze invulling aan de geldende wet- en regelgeving en borg je de gezondheid van je medewerkers.

BMD

Voor de gezondheid van je medewerkers is het van belang dat zij chemische producten en gevaarlijke stoffen op een veilige manier behandelen en gebruiken. Als werkgever ben je verplicht hiervoor niet alleen de middelen, maar ook de kennis beschikbaar te stellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving. Deelnemers aan de training hebben na het volgen van de dag aantoonbare vakbekwaamheid op het gebied van Veilig werken met gevaarlijke stoffen.

Tijdens deze training komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • wettelijk kader (Arbowet en -besluit, CLP verordening);
  • de H- en P-zinnen én etikettering;
  • aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen;
  • effecten van gevaarlijke stoffen;
  • gebruik arbeidshygiënische strategie;
  • training en instructie aan medewerkers.

Datum en tijd
Dinsdag 7 mei van 09.00 tot 17.00 uur.

Kosten
Deelname kost 625 euro exclusief btw.

Locatie
Dr. Hub van Doorneweg 89
5026 RB  Tilburg

Aanmelden
Je kunt je via deze link direct aanmelden voor deze training.