Ontbijtbijeenkomst BMD Advies in Tilburg

Op donderdag 11 oktober organiseert BMD Advies een ontbijtbijeenkomst in Tilburg met als onderwerp Energietransitie in het bedrijfsleven; Waar zit uw winst?

Bmd

Wat betekent energietransitie in de praktijk? Waar liggen je kansen en uitdagingen?
We zitten midden in de energietransitie en duurzaamheid is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven. Om de omslag te maken, is het noodzakelijk om minder energie te gebruiken, benodigde energie uit duurzame bronnen op te wekken en fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook deze keer staan zij garant voor een heerlijk ontbijt en een interessant programma waarin het delen van informatie en het opdoen van nieuwe indrukken met betrekking tot energietransitie centraal staat.

Programma

Maak je eigen routekaart!
Tijdens de BMD-Ontbijtbijeenkomst zal Jack Doomernik, lector Smart Energy bij Avans Hogeschool, de ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de bijgaande uitdagingen toelichten. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan hoe bedrijven hun eigen energietransitie kunnen plannen en welke maatregelen ze kunnen nemen om hun voetafdruk te verminderen en de energietransitie echt vorm te geven. Van duurzaam denken naar duurzaam doen!

Workshops
Waar zit je winst? Je kunt aan 1 van de workshops deelnemen. Over de inhoud van de andere 2 workshops ontvang je een terugkoppeling na de bijeenkomst.
Workshop 1; Restwarmte
Workshop 2; Zonne-energie
Workshop 3; Duurzame groene energie inkoop

Inhoudelijke informatie over de 3 workshops volgt zodra deze beschikbaar is.

Plenaire afsluiting
Hier wordt gezamenlijk stil gestaan bij de belangrijkste uitkomsten van de drie workshops.

07:45 Inloop koffie/thee en ontbijtbuffet
08:00 Maak je eigen routekaart!
Pauze
09:00 Workshops
10:00 Informeel napraten

Uiteraard is er na afloop ruim de tijd om ervaringen uit te wisselen. Geef je snel op en wees verzekerd van een plaats tijdens deze interactieve ochtendbijeenkomst. Na aanmelding ontvang je een bevestiging. In de replay op deze e-mail kun je je keuze voor de workshop kenbaar maken. Aan deze bijeenkomst zijn voor jou geen kosten verbonden.

Deze BMD-Ontbijtbijeenkomst is bij uitstek geschikt voor directieleden en medewerkers belast met energiebesparing, inkoop, technisch beheerder of duurzaam ondernemen.

BMD-Ontbijtbijeenkomst Energietransitie in het bedrijfsleven; Waar zit uw winst?

Datum: 11 oktober 2018
Tijd: 08.00 – 10.00 uur (inclusief ontbijt)
Locatie:  BMD Advies Zuid-Nederland
             Dr. Hub van Doorneweg 89                                       
             5026 RB Tilburg         
Kosten: Geen

Aan- of afmelden voor deze bijeenkomst