Q-Concepts: 'Dynamiseren van de (interne) controle' in Vught

Q-Concepts Seminar, Adlasz en Stolwijk Kelderman: ‘Dynamiseren van de (interne) controle’ op dinsdag 14 november in Vught.

Qconcepts

Bent u al op weg naar uw “Collegeverklaring”?
Dynamiseren van de (interne) controle.

Op 14 november organiseert Q-Concepts, in samenwerking met Adlasz en Stolwijk Kelderman, een nieuwe Q-pe Academy. Zij hebben samenwerkingsverband op het gebied van kennisontwikkeling. Doel is de externe controle en de beheersingsomgeving van de gemeente nader tot elkaar te brengen. Deze bijeenkomst geeft hier een eerste aanzet toe. Hopelijk kun je de bijeenkomst met meerdere personen bijwonen.'

Programma:
De omgeving waarin het lokaal bestuur opereert is volop in beweging. Denk aan bijvoorbeeld de ontwikkelingen omtrent de (on)mogelijkheden van digitaliseren; block chain, big data, informatieveiligheid en privacy, transparantie en de ontwikkelingen op het sociaal domein. Ontwikkelingen waar u als gemeente dan wel uitvoerende organisatie voor de gemeente invulling aan geeft. Er is een diversiteit aan gegevens en verantwoordingen en op onderdelen ontbreekt het daaraan.

Heb je daar zicht op?
Heb je het overzicht nog?
Zie je het nut en/of de noodzaak nog?

In dit kader is het belangrijk dat je als gemeente steeds meer 'in control' bent. Is jouw organisatie geëquipeerd om hier adequaat invulling aan te geven? Heb je intern de checks en balances georganiseerd zodat je met een gerust hart verantwoording af kunt leggen over het gevoerde beleid, met het uiteindelijke doel het straks kunnen afgeven van de 'in control statement'?

Daar willen ze samen met jou bij stil staan. Hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de gemeente en de accountant meer gezamenlijk optrekken om zo verassingen achteraf te voorkomen.

13.00 - 13.30 uur:  Inloop met lunch
14.30 - 15.30 uur:  De toekomst beheerst - Prof. Dr. Dick de Waard RA (Professor universiteit Groningen)
15.30 - 16.30 uur:  Informatiebeveiliging (BIG/AVG) - drs. Chiel Meulendijks en drs. Flip van Ooij RA RE 
16.30 - 17.30 uur:  De wisselwerking van interne en externe controle - Piet Klop RA 

Tijdens de presentaties is voldoende ruimte voor een forumdiscussie.

Locatie:
Vught

Aanmelden:
Via deze link kun je je aanmelden.