BMD-Netwerk: Anticiperen op de veranderingen nieuwe omgevingswet

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt, heeft vergaande gevolgen voor ondernemers. Tijdens het BMD-Netwerk op 21 februari worden de belangrijkste veranderingen doorgenomen en wordt gekeken hoe je op deze vernieuwingen kunt anticiperen.

BMD Zuid

Met de Omgevingswet gaat een aantal bekende termen verdwijnen en worden er nieuwe begrippen geïntroduceerd. Zo wordt de term ‘inrichting’ losgelaten en vervangen door ‘milieubelastende activiteiten’: een bedrijf dat nu nog wordt beschouwd als een ‘inrichting’ geldt straks als een verzameling van ‘milieubelastende activiteiten’ die worden uitgevoerd. Ook het bestemmingsplan verdwijnt en maakt plaats voor het omgevingsplan. Daarbij wordt niet meer apart gekeken naar activiteiten als ruimtelijke ordening, bouwen en milieu, maar naar de gehele fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan geeft richting aan wat straks wel en niet mogelijk is.

‘Participatie’ en ‘Bruidsschat’
In de Omgevingswet is de term ‘Participatie’ heel belangrijk: nu mág je in gesprek gaan met de omgeving over voorgenomen plannen, straks móet je overleggen met je omgeving. Helemaal nieuw is het begrip ‘Bruidsschat’: een set regels over onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar de decentrale overheden, waarmee bijvoorbeeld een sterke lokale inkleuring van de wet op milieugebied mogelijk wordt. Deze regels worden toegevoegd aan het Omgevingsplan van de gemeente of de waterschapsverordening.

Sprekers
Sprekers zijn Bas van Velthoven (BMD Advies) adviseur omgevingsrecht en Roeland Mathijsen, jurist, werkzaam bij BRO en betrokken bij de tot totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet.

Datum en tijd
Donderdag 21 februari van 8.00 tot 10.00 uur.

Locatie
BMD Advies
Dr. Hub van Doorneweg 89
5026 RB Tilburg

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor BMD-Netwerk.