Training gevaarlijke stoffen door BMD Advies in Tilburg

BMD Advies Zuid-Nederland verzorgt op 24 april een training over het veilig opslaan en veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze training bestaat uit twee modules: ‘veilig werken met gevaarlijke stoffen’ en ‘vakbekwaamheid PGS 15’. De training is bedoeld voor verantwoordelijken voor de opslag van en het werken met gevaarlijke stoffen.

BMD

Module 1: Veilig werken met gevaarlijke stoffen
Voor de gezondheid van jouw medewerkers is het van belang dat zij chemische producten en gevaarlijke stoffen op een veilige manier behandelen en gebruiken. Als werkgever ben je verplicht hiervoor niet alleen de middelen, maar ook de kennis beschikbaar te stellen. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Arbowet- en regelgeving. Met de module ‘Veilig werken met gevaarlijke stoffen’ krijg je handvatten om de veilige omgang met gevaarlijke stoffen op praktische wijze toe te passen binnen jouw bedrijf. Hiermee geef je op een juiste wijze invulling aan de geldende wet- en regelgeving en borg je de gezondheid van jouw medewerkers.

Tijdens deze module komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

 • wettelijk kader (Arbowet  en -besluit, CLP verordening);
 • de H- en P-zinnen én etikettering;
 • aansprakelijkheid bij het gebruik van gevaarlijke stoffen;
 • effecten van gevaarlijke stoffen;
 • gebruik arbeidshygiënische strategie;
 • training en instructie aan medewerkers.

Module 2: Vakbekwaamheid PGS 15
Vakbekwaam persoon PGS 15: het is een eis die wordt gesteld vanuit de richtlijn PGS 15 wanneer er meer dan 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Een medewerker is volgens de PGS 15 vakbekwaam wanneer hij/zij voldoende kennis heeft op het gebied van de omgang met gevaarlijke stoffen en het bestrijden van calamiteiten met gevaarlijke stoffen. De vakbekwaamheid moet aantoonbaar zijn, met bijvoorbeeld certificaten van relevante opleidingen. BMD Advies biedt hiervoor de training Vakbekwaamheid PGS 15.

Het programma van de module Vakbekwaamheid PGS 15 omvat de volgende onderdelen:

 • relatie met wetgeving: Activiteitenbesluit, vergunning, ADR, Arbowet, EU-GHS, Bouwbesluit;
 • toelichting en toepassingsgebied PGS 15;
 • opslag tot 10 ton;
 • opslag gasflessen;
 • tijdelijke opslag;
 • incidenten met gevaarlijke stoffen;
 • nieuwe versie PGS 15:2016.

In beide modules komt de praktijk ruim aan bod. Aan de hand van een aantal cases kunnen de deelnemers de theorie toepassen. Aan beide trainingen is geen examen verbonden, je ontvangt wel een certificaat van deelname zodat de vakbekwaamheid aantoonbaar is.

Datum en tijd
24 april 2018 09.00 uur tot en met 16.30 uur.

Locatie
Dr Hub van Doorneweg 89
5026 RB Tilburg

Kosten
Een trainingsmodule neemt één dagdeel in beslag. De kosten per module bedragen 350 euro excl. btw per deelnemer incl. catering en materiaal. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland (op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening) betalen 315 euro excl. btw.
Bij deelname aan beide modules bedragen de kosten 600 euro excl. btw. Vaste klanten van BMD Advies Zuid-Nederland (op basis van een overeenkomst structurele dienstverlening) betalen 540 euro excl. btw, inclusief lunch.
In-company training: voorstel op maat.

Aanmelden
Inschrijfformulier training vakbekwaam PGS 15
Inschrijfformulier training Veilig werken met gevaarlijke stoffen.