Gemeente Waalwijk: Geen woorden maar daden

Het Waalwijkse gemeentebestuur stimuleert bedrijven hun dak vol te leggen met zonnepanelen en gasloos te bouwen. Ondernemer Wim Naber draagt graag bij aan de energietransitie. Maar het mag van hem best sneller. ‘Geen woorden maar daden.’


Uitgave: Sept-Okt 2018
Thema’s: Energie Energieleverancier Overheid

Wim Naber (59) wijst: ‘Deze warmtewisselaar houdt ’s winters ons kantoor en magazijn warm.’ Zwarte buizen voeren water van 32 graden Celsius aan, een restproduct van het spuitgietproces. Rode buizen transporteren het naar de vloerverwarming. De gasgestookte verwarmingsketel in dezelfde ruimte doet weinig. ‘Die gebruiken we alleen om bevriezing te voorkomen als we stilliggen met Kerst en Nieuwjaar.’

Enorme investering
Toen Wim in 2008 een nieuw pand bouwde op bedrijventerrein Haven VII, nam hij allerlei energiebesparende maatregelen. Daardoor kan hij nu toe met 47 procent minder stroom. Hij zet restwarmte in en heeft een ‘slimme’ koelinstallatie. De grootste besparing behaalt hij door elektriciteit op eigen terrein te transporteren op 10.000 volt. ‘Pas op het allerlaatste moment brengen we de energie terug tot 380 volt. Dat is uniek.’ De maatregelen vergden een enorme investering. En dat in een tijd waarin de markt waarin Wim tot dan toe actief was, die van de kunststof cd-hoesjes, volledig instortte. Toch nam hij het risico. Omdat elektriciteit een grote kostenpost is, kon hij veel geld besparen. Bovendien besefte hij dat hij zich met ‘groen’ kon onderscheiden in een nieuwe markt waarop hij zich wilde gaan richten, die van voedselverpakkingen. ‘De Unilevers van deze wereld vinden duurzaam ondernemerschap belangrijk.’

Afbreekbaar
Inmiddels maakt Naber Plastics, dat in 2016 de BOV-Trofee won, een breed scala aan producten. Het bedrijf blijft innoveren en vergroenen. Zo gaat Wim zonne-energie  opwekken op het dak van Naber Plastics. ‘Alles bij elkaar kunnen we 2 miljoen kilowattuur per jaar produceren.’ Daarmee kun je een kleine 600 huishoudens van stroom voorzien. Verder bestudeert de Waalwijkse ondernemer de productie van koffiecups van afbreekbaar plastic, die zó de groencontainer in kunnen. En de kunststof bloemenemmers die het bedrijf levert aan een grote Duitse klant, komen allemaal terug naar Waalwijk. Daar worden er nieuwe emmers van gemaakt. ‘Reinigen is kostbaarder dan omsmelten.’ Wim baseert zich graag op feiten. ‘Kunststof heeft ten onrechte een slechte naam, maar je moet verder kijken dan de plastic soep. Bij het productieproces van kunststof komt veel minder CO2 vrij dan bij het maken van andere materialen.’

Heel geschikt
De energietransitie houdt de Waalwijkse ondernemer al jaren bezig. ‘We kunnen niet onbeperkt grondstoffen blijven gebruiken. Op een gegeven moment raken ze op.’ Mede vanwege zijn betrokkenheid is hij gevraagd voor Waalwijk CO2-vrij. Hij is een van de sponsors van deze stichting, die energiebesparing en productie van duurzame energie voor Waalwijkse bedrijven stimuleert. Waalwijk blijkt bijvoorbeeld heel geschikt voor het naar boven halen van aardwarmte (geothermie). ‘Een goede optie als je van het gas af moet’, zegt Wim. Maar vooralsnog zijn het slechts plannen. De ondernemer zou graag zien dat de overheid of nutsbedrijven het voortouw nemen. ‘Ik voel me niet geroepen om een geothermiebron te slaan.’ Dat de gemeente zich sterk maakt voor verduurzaming van bedrijventerreinen kan hij alleen maar toejuichen. Het spreekt voor hem haast vanzelf dat hij daaraan zijn bijdrage levert. Maar de Waalwijkse energietransitie mag van hem best wat sneller. ‘Geen woorden maar daden.’

Niet alleen
De ambitie van de gemeente Waalwijk is dat haar bijdrage aan het broeikaseffect over 25 jaar gereduceerd is tot nul. ‘We gaan sneller dan andere overheden’, zegt verantwoordelijk wethouder Dilek Odabasi. Duurzaamheid is een van de speerpunten van het college dat in mei aantrad. ‘We deden in Waalwijk al heel veel, maar gaan het nu integraal aanpakken, over alle beleidsterreinen heen.’ Het college wil dat doen samen met inwoners, bedrijven en organisaties. ‘We kunnen het als gemeente niet alleen.’ De wethouder maakt deel uit van het bestuur van Stichting Waalwijk CO2- vrij. ‘De motor achter de energietransitie bij bedrijven.’ De gemeente focust zich in dit verband op wat op korte termijn mogelijk is en dat is vooral opwekking van winden zonne-energie.

Eerste stap
Een eerste stap die het college zet, is de verduurzaming van bedrijventerreinen, een voorstel dat de gemeenteraad in oktober bespreekt. Het idee is om bedrijven te stimuleren hun dak vol te leggen met zonnepanelen. Nieuwe ondernemers wordt zelfs verplicht hun dak geschikt te maken voor opwekking van zonne-energie. Bedrijven die al hebben getekend voor vestiging op Haven VIII, wordt gevraagd een intentieverklaring te ondertekenen van die strekking. Bovendien beloven ze daarin te streven naar gasloze gebouwen. De gemeente wil ook zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van bestaande bedrijfsgebouwen. Wat de wethouder betreft is dit nog maar het begin. Ze droomt van een toekomst waarin Waalwijkse bedrijven zelf hun energie opwekken. ‘En misschien zelfs wat stroom over hebben voor de rest van Waalwijk.’ 

Tekst: Caroline Moerland
Fotografie: Arlette van Eck en Jasmijn Stikvoort

< Alle thema's