Column Ben den Otter: Risicomanagement, maak het beheersbaar!


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Risicomanagement Financieel management Banken

Ik zie de belangstelling voor risicomanagement in de markt beduidend toenemen. Mede doordat risico’s tegenwoordig niet meer zo makkelijk te overzien zijn. Door de complexiteit in service en dienstverlening kunnen de gevolgen van een schade of het niet nakomen van een afspraak veel groter zijn dan verwacht. Hoe houden we onze risico’s beheersbaar?

Wat het bij internationaal opererende bedrijven nog eens extra complex maakt, is het verschil in wet- en regelgeving. Is er in Nederland jurisprudentie over aansprakelijkheid van werkgevers voor bestuurders van motorrijtuigen, in het buitenland kan dat heel anders liggen. Vaak zijn risico’s ook helemaal niet te verzekeren. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een vestigingsvergunning in het buitenland. Een traject waarbij je tegen een heleboel onvoorziene omstandigheden kunt aanlopen. Goed om die vooraf in beeld te hebben - want dat is feitelijk wat je met risicomanagement doet - maar het verzekeren ervan kun je vergeten. Ook een markt die plotsklaps instort, is niet verzekerbaar. Gaat het om het betalen van geleverde goederen aan een land dat om politieke redenen ‘op slot’ gaat, dan is dat onder bepaalde omstandigheden wel te verzekeren.

Zomaar een paar voorbeelden om te laten zien hoe uiteenlopend en hoe diepgaand risicomanagement kan zijn. Het staat of valt met een goede inventarisatie. Bij grote complexe bedrijfsvoeringen doen we dan ook graag een beroep op de gespecialiseerde riskmanager van Corporate Clients, die samen met ons het gesprek met de ondernemer aangaat; eerst inventariseren, dan prioriteren en vervolgens kijken we naar de mogelijke spreiding van deze risico’s. Herfinancieren, geldstromen verleggen, rentespreiding of misschien wel verzekeren.

Doen we dat dan in nederland of liever onder de buitenlandse omstandigheden? Met als mogelijk gevolg dat we de ondernemer in contact brengen met een partij die een internationaal netwerk heeft en van daaruit het hele scala kan bedienen.

De uiteindelijke oplossing is helemaal afhankelijk van welke risico’s het betreft en met welke internationale aspecten je rekening moet houden. En soms moet je het ook gewoon heel praktisch bekijken. Het laten invliegen van een schade-expert bij een brandverzekering bijvoorbeeld, dat voert te ver. Dat dek je gewoon lokaal af.

De conclusie van dit verhaal is dat de aanpak van risicomanagement binnen de
Rabobank is gebaseerd op verregaande expertise, gezond verstand, betrouwbare partners én een uitstekend internationaal netwerk. Dat ik als specialist verzekeren in dit proces nauw samenwerk met mijn collega accountmanager zakelijk, maakt dat risico’s niet alleen beheersbaar worden, maar ook dat ze in verband worden gebracht met ondernemerschap en commercie. Want dán sla je werkelijk de brug naar financieel management, continuïteit en rendement.

Ben den Otter, Specialist Verzekeren bij Rabobank ‘s-Hertogenbosch en Omstreken.

< Alle thema's