BMD Advies: Zorg voor veiligheid tijdens de feestdagen

Gemakzucht of ondeskundigheid.


Di 18 Dec 2018

Het hele jaar door zijn er feestjes bij bedrijven, maar vooral in de laatste maand van het jaar stijgt het aantal feestmomenten. Gezellig: ja. Veilig: nee. Op het moment dat er een feestje is, worden alle veiligheidsmaatregelen vergeten en zijn regels ineens niet meer van toepassing. Is dit gemakzucht of ondeskundigheid? Waarschijnlijk het eerste.

In de donkere wintermaanden zijn er in ieder bedrijf een aantal feesten: sinterklaasmiddag, kerstborrels, jaarfeesten en nieuwjaarsborrels worden trouw ieder jaar georganiseerd. Maar hoe komt het dat veiligheid juist bij deze gezellige momenten overgeslagen worden?

Vaak worden deze bijeenkomsten na sluitingstijd of in het weekend gehouden. Het zijn leuke bijeenkomsten, maar heb je ook aan de risico’s gedacht? Er zijn vaak veel medewerkers aanwezig,  al dan niet met hun partners en kinderen. Lang niet alle aanwezigen weten de weg in het gebouw. (Nood)deuren zijn soms afgesloten omdat daar de gezellige kerstboom of verlichting voor staat en er zijn geen BHV’ers aanwezig om te kunnen optreden bij een calamiteit. Externe medewerkers krijgen voorlichting en instructies als ze binnen het bedrijf komen. En de kinderen? Heb je in de bedrijfshulpverlening plan ook gedacht aan niet zakelijke bijeenkomsten?

Lichtjes en kaarsen
Tegen het einde van het jaar komen de kerstverlichting en de kerstboom weer tevoorschijn. Tijdens een rondje door een verzorgingshuis heeft hij eens in de decembermaand de elektrische lichtjes en verlengsnoeren gecontroleerd. Maar liefst 20% van de verlichting en de verlengsnoeren moest hij toen afkeuren. De verlengsnoeren waren beschadigd, niet geaard of overbelast. Het grootste risico was hier elektrocutie en brandgevaar. Ook het branden van kaarsen in houten en instabiele en/of brandbare kandelaars was bij sommige bewoners een probleem. Het management was zo geschrokken van de resultaten dat ze regels opgesteld hebben. Een van de regels was dat alle elektrische lichtjes en verlengsnoeren voor de kerstdagen gecontroleerd moesten zijn. En wat te denken van de kerstbomen. Ze brengen erg veel sfeer en gezelligheid, maar zorg altijd voor brandvertragende kerstbomen en brandvertragende (kerst)versieringen. Bij een calamiteit ben je blij dat je gekozen hebt voor de veiligheid. Een ongelukje is gauw gebeurd.

Vrijdagmiddagborrel

De vrijdagmiddagborrel wordt vaak in het bedrijf zelf gehouden, waarbij ook de borrel in de baas zijn tijd wordt geschonken. Hoe gaan de medewerkers naar huis? Wat gebeurt er onderweg? Als er onverhoopt wat gebeurt, heeft het management heel wat uit te leggen. Kun je dat?

Wanneer je medewerkers uitnodigt voor een bijeenkomst in een restaurant, adviseert hij deze locaties ook altijd goed te controleren op veiligheidsaspecten en brandveiligheid. Vaak vindt de organisatie het overbodig, maar als het management de medewerkers uitnodigt, draagt zij een grote verantwoordelijkheid voor alle aanwezigen. Daarbij loopt de organisatie zelf ook risico’s. Bijvoorbeeld voor de continuïteit: kun je je voorstellen wat er gebeurt wanneer er een of meerdere medewerkers in één klap uitvallen door een uit de hand gelopen personeelsfeestje?

Bij rondgangen langs externe feestlocaties voor de borrel, wordt 10% van de accommodaties afgekeurd en 25% krijgen aanvullende eisen. Dit zijn geen statistische gegevens, maar het geeft wel aan dat het belangrijk is om vooraf goede afspraken te maken en de Preventiemedewerker vroegtijdig bij de organisatie te betrekken. Bij het gebruik van tenten moet u extra alert zijn: hier gebeuren door onvoldoende deskundigheid jaarlijks tientallen ongevallen. Mocht je de deskundigheid niet is huis hebben, dan kun je mij altijd om advies vragen.

Gezellige feestdagen als werkgever: 3 tips

  1. Als er een feestelijke bijeenkomst wordt georganiseerd binnen het bedrijf of instelling, zorg dan altijd dat de Preventiemedewerker en/of BHV’ers vooraf worden betrokken. Deze kunnen een risicoanalyse maken van de tijdelijke situatie en zo voorkomen dat je voor onaangename verassingen komt te staan.
  2. Natuurlijk moeten er ook op het moment van de bijeenkomst altijd een of meerdere BHV’ers paraat staan, zodat ze kunnen optreden als ontruimingscoördinator bij calamiteiten.
  3. Check ook jouw verzekeringspolis: wanneer kun je een beroep doen op jouw verzekering bij calamiteiten?

    Kortom: laat de feestdagen niet bederven en zorg vooraf voor een goede tijdelijke RI&E en maak duidelijke afspraken met de Preventiemedewerker, BHV’ers en externe locaties.
< Alle nieuwsberichten