Spaarmarkt in beweging

Sparen – is het nog zinvol om daar aandacht aan te besteden? De spaarrente staat al tijden bizar laag, dus lijkt het geen interessant onderwerp. Toch gebeurt er van alles bij de spaarbanken dat het waard is om in beeld te hebben. De spaarmarkt is in beweging – en niet per se in een positieve richting.


Do 8 Jul 2021

Vrij opneembaar sparen in het buitenland
Al langere tijd zijn er allerlei deposito’s bij banken in het buitenland af te sluiten – veelal via internationale spaarplatforms zoals Raisin. Een recentere ontwikkeling is dat buitenlandse banken ook direct opneembaar sparen aanbieden.

Nieuw: Renault Bank uit Frankrijk
Zo is er een nieuwe bank actief geworden met vrij opvraagbare spaarrekeningen in Nederland: Renault Bank uit Frankrijk. De rente op deze rekeningen is direct de hoogste in de rentevergelijkingen, ook al gaat het om slechts 0,35% per jaar.

Top 5 spaarrekeningen is buitenlands
Renault Bank is hiermee niet de eerste: inmiddels bestaat de top 5 van spaarrekeningen met de hoogste rente uit enkel buitenlandse banken. Naast de Franse bank zijn dat Lloyds Bank, Bigbank, Openbank en Nordax Bank.  

Dat gaat dan niet om banken met een buitenlandse naam die een vestiging in ons land hebben – en daarmee onder het Nederlandse garantiestelsel vallen. Deze 5 banken zijn volledig buitenlands: het geld dat daar gestald wordt valt onder de spaargarantie van het betreffende land (respectievelijk Frankrijk, Duitsland, Estland, Spanje en Zweden).

Direct of via spaarmarktplaats
De genoemde banken benaderen de Nederlandse spaarder via twee verschillende kanalen. Lloyds Bank, Bigbank en Openbank hebben eigen Nederlandse communicatie, Renault Bank en Nordax Bank werken via het internationale spaarplatform Raisin.

Negatieve rentes komen dichterbij
De grotere banken hebben inmiddels allemaal een negatieve rente in hun rentebeleid opgenomen. De gemiddelde spaarder heeft hier nog geen last van: pas bij grote spaarkapitalen is het aan de orde dat er betaald moet worden voor het aanhouden van spaargeld.

Grens voor gratis sparen
De grens waarboven dat speelt is echter wel enorm snel naar beneden bijgesteld. De banken begonnen met grenzen van € 1 miljoen of €2,5 miljoen – inmiddels staat die veelal op € 100.000 of € 150.000. Nog steeds geen bedragen waar de gemiddelde Nederlander over beschikt. De vraag is alleen of het hierbij blijft. Of zullen de banken zover gaan dat ook Jan Modaal moet betalen om te sparen?

Zakelijk sparen sterft uit
Sparen voor particulieren levert al nauwelijks iets op – voor zakelijk sparen is de situatie nog ernstiger. De rentes staan vrijwel allemaal op 0,00% en boven de eerdergenoemde grenzen op min 0,5%. Bovendien zijn er steeds meer banken die zich helemaal terugtrekken uit zakelijk sparen: bedrijven kunnen er hun geld simpelweg niet meer stallen. Het aanbod van zakelijke spaarbanken wordt steeds kleiner, waardoor het lastiger wordt om de negatieve rente te ontlopen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven – ook instellingen, verenigingen en stichtingen hebben hiermee te maken.

Aanbod zakelijke deposito’s
Is het dan een oplossing om zakelijk spaargeld vast te zetten op een deposito? Niet bepaald. Voor zakelijke deposito’s is het aanbod extreem beperkt: er zijn nog maar een paar banken waar bedrijven hun spaargeld kunnen vastzetten. En alle grootbanken zijn hiermee gestopt.

Wachten op betere spaartijden
Het moge duidelijk zijn: sparen levert momenteel nauwelijks, geen of een negatief rendement op. Spaarders vluchten in beleggen en andere investeringen – voor zover het bijbehorende risico dat toelaat. Of ze accepteren de situatie en wachten op betere spaartijden.

< Alle nieuwsberichten