Claeren Risicobeheersers: Balanceren tussen groot en klein

Al bijna negentig jaar garandeert Claeren Risicobeheersers klanten meer bedrijfscontinuïteit door de bedrijfsrisico’s beheersbaar te maken. Continue communicatie met de bewerkstelligen.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Bedrijfsrisico Risicomanagement

Anno 2011 is het familiebedrijf uitgegroeid tot een regionale en bovenal onafhankelijke speler van formaat. Het bedrijf is inmiddels groot genoeg om over inkoopkracht bij verzekeraars te beschikken. Tegelijk is het klein genoeg gebleven om klanten een warm vertrouwd bad te kunnen bieden. Marc Claeren, derde generatie in het familiebedrijf, vertelt over de precaire evenwichtsoefening tussen groot en klein.

Andere focus, zelfde doel
'Wij richten ons met name op de zakelijke markt en onze clientèle bestaat uit zowel kapitaalsintensieve als arbeidsintensieve bedrijven. De eerste groep zal doorgaans eerder focussen op activa- en aansprakelijkheidsverzekeringen, de tweede op verzekeringen omtrent employee benefits en pensioenvoorzieningen. Maar hoewel de focus kan verschillen, streven alle bedrijven toch hetzelfde na, namelijk meer bestendigheid en bedrijfscontinuïteit. Die kunnen wij hen bieden door een heldere analyse van de bedrijfsrisico’s te maken en er een passende oplossing tegenover te stellen. Zeker de afgelopen twee jaar hebben wij samen met al onze klanten kritisch gekeken naar hun respectieve bedrijfsproces en bedrijfsrisico’s. In die zin bood de huidige conjunctuur een uitgelezen kans voor een grondige analyse want als de economie floreert, besteden bedrijven toch eerder aandacht aan de omzet. Verzekeringen zijn dan vaak een ondergeschoven kind; men laat bewust of onbewust de dingen maar wat op zijn beloop. Door de economische crisis hadden ondernemers de tijd om hun bedrijfsactiviteiten en de daarmee samenhangende risico’s eens goed onder de loep te nemen.'

Vinger aan de pols
'Op basis van een duidelijke risicoanalyse komen wij met een advies met inpassing van het bestaande verzekeringspakket. Onze dienstverlening houdt echter niet op bij adviesverlening en het afsluiten van een product. Bedrijven veranderen immers dagelijks en dat geldt ook voor bedrijfsrisico’s. Daarom begeleiden wij onze klanten continu in het beheer van hun verzekeringsportefeuilles. Dat impliceert dat wij het bedrijf voortdurend spiegelen aan de bedrijfsrisico’s en dat wij de vertaalslag maken naar hun verzekeringsportefeuille. Risicobeheer of beter gezegd ‘beheersing’ is altijd een dynamisch proces.'

pag 7 Claeren
Informatietrechter
Of alle risico’s in te schatten zijn? Volgens Marc is ‘communicatie’ het toverwoord. 'Blijven doorvragen is de boodschap. Neem nu het aspect ‘aansprakelijkheid’. Om een beeld te krijgen van wat er nièt verzekerd is, maak je als het ware gebruik van de trechterwerking. De eerste stap bestaat erin de bedrijfsactiviteiten grondig te bekijken. Daarna volgt een analyse van wat door de algemene voorwaarden reeds wordt gedekt. Vervolgens worden specifieke contracten met derden onder de loep gelegd. Op die manier krijg je een beeld van de risico’s die overblijven en verzekerbaar zijn. Niet alle risico’s zijn immers even gemakkelijk te verzekeren. Aansprakelijkheid bijvoorbeeld is vrij abstract en minder tastbaar dan activaverzekeringen. Daarnaast speelt ook de beroepsgroep een rol. Vermogensschade geldt bijvoorbeeld wel voor medici, advocaten, notarissen en architecten maar het wordt lastig als het om bouwbedrijven of productiebedrijven gaat. In dat geval is het zaak om die aspecten op een andere manier te beheersen. Om risico’s maximaal te kunnen inschatten, moeten wij klanten voor honderd procent begrijpen. Wij willen weten waar zij vandaag mee bezig zijn maar ook wat er wellicht in de toekomst zal spelen. Pas dan kunnen wij hen optimaal adviseren. Daarom is een continue dialoog van essentieel belang.'

Drie petten
'Wij zijn een intermediairbedrijf; wij zijn dus zelf geen risicodragende kapitaalsverzekeraar; het risico wordt ondergebracht bij de verzekeraar. Doordat wij in de loop van de tijd onze rol hebben uitgebreid, zijn wij tevens gevolmachtigde van een tiental verzekeraars. Met andere woorden; wij beoordelen, accepteren zelfstandig risico’s en verwerken deze verzekeringsadministratie inclusief schadeafhandeling in eigen huis. Dat zorgt voor korte lijnen met de klant, geen van-het-kastje-naar-de-muur- situatie dus. Daarnaast zijn wij ook beursmakelaar. Wij plaatsen zelfstandig risico’s op de Nederlandse assurantiebeurzen. Vooral bij omvangrijke brand- en aansprakelijkheidsrisico’s is dat van belang want hoe meer spreiding, hoe gunstiger de voorwaarden en de premie.'

Unieke positie
'Ik denk dat wij inmiddels een unieke positie in de verzekeringsmarkt innemen. Waar intermediairs de laatste jaren vaak door grote verzekeraars zijn geïntegreerd, koesteren wij bewust onze onafhankelijkheid. Samen met het regionale karakter van ons bedrijf, ons volmachtbedrijf met beursmakelaardij en onze expertise van bijna negentig jaar, maakt het ons onderscheidend in de markt. Enerzijds hebben wij, gezien onze omvang, voldoende inkoopkracht bij verzekeraars. Bovendien hebben we specialisaties op alle terreinen. Anderzijds zijn wij klein genoeg gebleven om klanten een persoonlijke en flexibele dienstverlening te kunnen bieden. Grootheid schuilt wat dat betreft in het klein blijven. Wij nemen de tijd om naar klanten te luisteren. Klanten waarderen tevens dat zij continu betrokken worden bij het proces en dat zij permanent op onze begeleiding en advies kunnen rekenen. Want zoals gezegd, onze dienstverlening houdt niet op bij het afsluiten van een product,' aldus Marc.

< Alle thema's