Privacystatement

Page thumbnail

Privacystatement van Regio Business B.V.
Regio Business B.V.,  gevestigd te 5044 JK aan het adres Kobaltstraat 15 in Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacystatement. De AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) kent een informatieplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke. Betrokkenen moeten proactief informatie krijgen over welke persoonsgegevens de organisatie verwerkt en hoe zij hun privacyrechten kunnen uitoefenen. Graag leggen we in ons privacystatement uit welke gegevens we van u opslaan en wat we precies doen met de gegevens die u ons toevertrouwt. In ons privacystatement maken we onderscheid tussen (potentiële) kandidaten, medewerkers en (potentiële) klanten.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Opdrachtgevers/klanten/vertegenwoordigers van zakelijke relaties
Wanneer u contact met ons opneemt voor zakelijke doeleinden, verzamelen we de volgende gegevens:

  1. Naam, vestigingsadres en postadres van organisatie
  2. Naam en functie van contactpersoon binnen de organisatie
  3. Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) organisatie/contactpersoon

Gegevens van opdrachtgevers/klanten/vertegenwoordigers van zakelijke relaties gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  1. Om een zakelijke relatie aan te gaan en te onderhouden
  2. Om opdrachten overeen te komen, op te stellen en uit te voeren
  3. Om te informeren over onze dienstverlening en opportuniteiten
  4. Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving

Uw rechten
Iedere betrokkene heeft het recht om zich te beroepen op de volgende rechten:

– Recht op dataportabiliteit
– Recht op vergetelheid
– Recht op inzage
– Recht op rectificatie en aanvulling
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht geautomatiseerde besluitvorming en profiling
– Recht van bezwaar

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een inzageverzoek doen. Dat inzageverzoek kunt u mailen naar info@regio-business.nl. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te laten verwijderen.

Technische informatie en cookies
De website van Regio Business kan bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de website, zoals het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat dat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo locatie waar u zich bevindt. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Regio Business maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend.

Beveiliging
Regio Business doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Regio Business, dan kun u per e-mail contact met ons opnemen via info@regio-business.nl. Telefonisch zijn wij te bereiken via telefoonnummer 013-4631446.

Is er sprake van (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden. Vermeld naam, contactgegevens en een omschrijving van de situatie.

Wijzigingen
Regio Business kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacystatement. Het meest actuele privacystatement is te allen tijde in te zien op de website van Regio Business. Deze versie is opgesteld in mei 2018.

 

Terug naar boven