< Terug naar alle leden

Peters Bouw en Onderhoud Branche: Bedrijfshuisvesting, Aannemerij

Bedrijfsomschrijving

Peters Bouw en Onderhoud is specialist in het ontwerpen, bouwen en onderhouden van bedrijfsgebouwen, scholen en (zorg)instellingen. Daarnaast zijn uiteenlopende vormen van betonwerk bij ons in vertrouwde handen.

Onze aanpak draait om waarde creëren. Daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij we het ontwerp en de bouw voor onze rekening kunnen nemen. De jarenlange ervaring met bouwteams en kostentechnische expertise zijn hierbij onontbeerlijk. Om faalkosten te beperken en het proces beheerst te laten verlopen werken we volgens een heldere procesfasering. Daarbij staan duurzame, kwalitatief hoogwaardige oplossingen voorop. Gebruikers en andere belanghebbenden moeten het gebouw immers waarderen, in uitstraling en gebruik, nu en in de toekomst.

We bouwen op een stevig fundament van bijna 40 jaar ervaring en een team betrokken, vakbekwame medewerkers en vaste partners. Kennis en vakmanschap staan hoog in het vaandel, evenals verantwoordelijkheid nemen en afspraken waarmaken. We gaan doordacht te werk, bewegen mee, zijn oplossingsgericht, creatief en vindingrijk en kunnen dankzij korte lijnen snel schakelen.

WAARDE CREËREN
Bij iedere huisvestingsvraag laten we ons leiden door de vraag hoe we maximaal waarde kunnen creëren. Daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij we zowel het ontwerp als de bouw verzorgen. Zo kunnen we met de wensen en eisen scherp voor ogen strak sturen op kosten en tot een financieel haalbaar plan komen.

Waarde creatie gaat echter niet alleen over geld. Gebruikers en andere belanghebbenden moeten het gebouw waarderen, in uitstraling en gebruik, nu en in de toekomst. Daarom zorgen we werkprocessen en toekomstvisie kennen. Pas wanneer we uw huisvestingsbehoefte écht begrijpen, zijn we in staat een aansprekende, duurzame oplossing te bieden.

Ook in onze financiële benadering is waarde creatie leidend. Het gaat ons niet alleen om de oprichtingskosten, maar om de levenscyclus van het gebouw en de waarde, die daarmee kan worden gecreëerd. Daarom kijken we naar alle kosten van het stichten en exploiteren van het schoolgebouw in relatie tot de waarde- en opbrengst creërende functies ervan, ofwel Total Cost of Ownership in relatie tot opbrengsten.

Peters Bouw en Onderhoud maakt deel uit van Bouwgroep Zuiderbosch.


Contactgegevens
Hintham 156
5246 AK Den Bosch
T: 073-6924433
I: Website

Business facts
Medewerkers: > 100
Oprichtingsjaar: 2015
Vestigingen: 1
Jaaromzet: -