Rabobank Tilburg en omstreken: Het idee is dat...

De verantwoordelijkheid om inkomen voor later, zorg en zekerheid zelf goed te regelen wordt steeds groter. Een goed pensioen is niet meer vanzelfsprekend. Henk Lammers, accountmanager Private Banking en Petro van Laarhoven, specialist Pensioenen & Employment Benefits van Rabobank Tilburg en omstreken, stelden samen met Paul van Aerde, directeur Aerde advies&bouwmanagement een plan op zodat hijzelf en zijn collega’s later zorgeloos van hun pensioen kunnen genieten.


Uitgave: Dec 2010-Jan 2011
Thema’s: Banken Pensioenadvies Adviesbureau Bouw

De laatste tijd worden we veelvuldig geconfronteerd met verontrustende krantenkoppen als ‘Pensioenkorting dreigt’, ‘Uw pensioen is voortaan onzeker’ en ‘Haast met uw nieuw pensioen’. Reden voor paniek? De Tilburgse pensioen-hoogleraar Gerry Dietvorst stelt ons enigszins gerust: “Nederland heeft internationaal gezien nog altijd een van de betere pensioenstelsels. Het stelsel vertoont scheuren, maar er is geen reden voor paniek. Tijdig en gedisciplineerd maatregelen nemen voorkomt teleurstellingen.” Henk Lammers, accountmanager Private Banking onderstreept het advies van de professor. “Dat geldt zeker voor ondernemers, want er bestaan nogal wat misvattingen omtrent hun pensioen zoals: ‘mijn bedrijf is mijn pensioen’ of  'zodra mijn zoon de zaak overneemt, kan ik stoppen’. Maar ís die opbrengst bij verkoop of overdracht van het bedrijf wel voldoende om van een zorgeloos pensioen te kunnen genieten? De ondernemer moet daar bewust over nadenken en vroeg beginnen met de opbouw van zijn oudedagvoorziening.”

Wens en emotie
De accountmanager Private Banking kent zijn klant zeer goed, hij is op de hoogte van de zakelijke en privésituatie. Henk Lammers ziet advisering als een continu proces waarbij hij specialisten invliegt wanneer dat nodig is. “Het pensioen van een ondernemer is een complex verhaal”, waarschuwt Henk. “Het vermogen zit namelijk in het collectief, in het vermogen van de onderneming (aandelen), het bedrijfspand en de verkoopopbrengst. De belangrijkste vraag bij het vaststellen van het op te bouwen pensioen is: wat is de wens en emotie van de ondernemer? Moet het netto besteedbaar inkomen nu en in de toekomst gelijk blijven, mag het meer of juist minder zijn? Op basis daarvan wordt een keuze gemaakt: verzekeren, banksparen, box 3 sparen en/of pensioen in eigen beheer opbouwen. Een combinatie is natuurlijk ook mogelijk. De eerste twee mogelijkheden zijn meer dwingend, het zelf sparen in box 3 geeft maximale flexibiliteit. Mijn persoonlijke voorkeur? Zelf de regie in handen houden!” Paul van Aerde (56) knikt instemmend. “Als ondernemer moet je zeer flexibel blijven en zo min mogelijk vastleggen. Mijn wens? Na mijn pensioen doorleven zoals ik nu leef plus enkele wensjes zo links en rechts. Wanneer ik zal stoppen, kan ik nog niet precies aangeven. Ik wil mijn werk in een bepaalde periode afbouwen. Mijn pensioen zit voor een groot gedeelte in de zaak. Voor de medewerkers geldt dat niet, dus moet ik zorgen dat ook die pensioenen goed geregeld zijn. Pensioen is in het huidige tijdsbeeld als gevolg van een lage rentestand, langere levensverwachtingen en tegenvallende beleggingsresultaten een onzekere zekerheid geworden. Het is daarom belangrijk zaken vroeg te regelen”, benadrukt Paul van Aerde.

Rabobank pand
Schouder aan schouder

Paul richtte in 2003 zijn bedrijf op na een management buy-out bij Stichting Gasthuis. Er lag toen een zeer goede pensioenregeling volgens de CAO Ziekenhuizen. Bij de overstap naar de Rabobank is die regeling zo goed mogelijk overgenomen en ondergebracht bij een verzekeraar. “De situatie van Paul is een bijzondere”, vertelt Petro die het collectieve pensioen van Aerde advies&bouwmanagement voor zijn rekening neemt. “Hij heeft besloten zijn pensioenregeling onder te brengen in deze collectieve verzekering. Een mogelijkheid die nu niet meer bestaat. De laatste tien jaren zijn wij bedolven onder een lawine van wijzigingen in de pensioengerelateerde wet- en regelgeving. Toch zijn wij alle drie van mening dat iedereen zich bewust moet zijn van wat er speelt. Daarbij is uitleg van de regeling en de communicatie eromheen erg belangrijk. Rabobank Tilburg en omstreken doet dit proactief, schouder aan schouder met de klant. Het idee is dat we het samen doen”, aldus Petro die hiermee het coöperatieve gedachtegoed van de Rabobank vertaalt. Paul legt uit: “Collega’s mogen er niet van uitgaan dat alles goed geregeld is. Ook zij moeten bezig zijn met hun toekomstvoorziening. Elke twee jaar organiseren we een informatiebijeenkomst voor onze medewerkers waar Petro uitleg komt geven over onze pensioenregeling en welke ontwikkelingen en keuzemogelijkheden er zijn ten aanzien van het pensioen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft een ondergeschoven kindje en het ANW-hiaat is zo’n belangrijke aanvulling, dat ik die met stevige drang heb aanbevolen bij mijn collega’s. Wanneer je door je directeur en de Rabobank aan de hand meegenomen wordt en pro-actief geïnformeerd wordt, is het pensioenvraagstuk een stuk makkelijker”.

< Alle thema's