De LIND Consult: Het nieuwe pensioenadvies

Ze staan op goede voet met verzekeraars en kunnen prima met hen onderhandelen. Dat ze tegelijk door een aantal verzekeraars als ‘lastig’ worden ervaren, mogen ze als een compliment beschouwen. Ze werken uiterst nauwkeurig en zijn heel kritisch op het proces. Niets mag over het hoofd worden gezien. Voordat een pensioen wordt afgesloten, ligt de onderste steen boven en dat is exact wat men van deze club ervaren specialisten van De LIND Consult mag verwachten.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Pensioenadvies

Voor werkgevers en werknemers is het bijna onmogelijk goed op de hoogte te blijven van alle gevolgen van de steeds maar weer veranderende wetgeving op gebied van pensioenen. De LIND Consult, onderdeel van De LIND Groep, brengt licht in deze duisternis. “Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van pensioenvraagstukken voor zelfstandige ondernemers, directeuren grootaandeel-houders, werkgevers en werknemers, en ondernemingsraden. Wij houden onze klanten op de hoogte van ontwikkelingen op fiscaalen pensioentechnisch gebied. Ook geven we advies en ondersteuning bij de communicatie met werknemers over de (nieuwe) pensioenregeling”, aldus Astrid Ridderhof, pensioenspecialist bij De LIND Consult. “Tal van bedrijven hebben jaren geleden een pensioenregeling voor het personeel afgesloten en menen met het betalen van de premie te voldoen aan hun verplichtingen. Helaas zien we nog wel eens dat werkgevers verzuimen nieuwe werknemers aan te melden. Of dat het bedrijf in omvang is gegroeid zonder dat de pensioenregeling meegroeide, waardoor niet het maximale uit een premie werd gehaald. Geen onwil, maar vooral onwetendheid. Daarom zijn wij zorgvuldig in de inventarisatie van onze klanten. Communicatie is daarbij het sleutelwoord,” vult John Klop, pensioenspecialist, aan. “Pensioen is niet alleen je inkomen op 65-jarige leeftijd maar ook het inkomen van je partner (partner-pensioen) als je vandaag overlijdt of je eigen inkomen als je arbeidsongeschikt wordt (arbeidsongeschiktheidspensioen). De toekomst kan opeens dichtbij zijn. Een hoop narigheid kan worden bespaard door hiermee zorgvuldig om te gaan. Het komt helaas echt voor dat een rouwende weduwe erachter komt dat er niets is geregeld en dat is zuur.” 

pag 15 De Lind pand
Uitvoerig adviestraject 
Mirjam Meeuwis, pensioenspecialist: “Daarom zijn we de werkgever ook graag met onze specialistische kennis van dienst. We merken dat het voor velen een verademing is dat we in begrijpelijke taal een niet alledaagse problematiek helder inzichtelijk krijgen. Omdat pensioenverzekeringen complexe producten zijn waarmee inkomen voor de oude dag wordt opgebouwd, is het van belang dat de advisering goed gebeurt. Hierbij zijn we gehouden aan allerlei richtlijnen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Waar we voorheen vooral productgericht adviseerden en rechtstreeks werden beloond door de verzekeraars, hebben we een omslag gemaakt naar een adviestraject dat veel meer gericht is op risicoanalyses voor de werkgever. Wij analyseren vanuit een helikopterview de relatie werkgeverwerknemer verzekeraar en verschaffen kritisch inzicht in de financiële stand van zaken nu en in de toekomst. Pas als alles in beeld is, wordt gekeken welke vorm hierbij het beste aansluit. Dit adviestraject bestaat uit vier delen: het inventariseren, analyseren, adviseren en het beheer van het contract. De werkgever kan desgewenst onze dienstverlening per fase afnemen, met uitzondering van het beheer. Omdat beheer op een zeker moment kan leiden tot advies, dat niet zonder een inventarisatie gegeven kan worden.” Daarbij staat De LIND Consult voor een onafhankelijke begeleiding van werkgevers en werknemers en deskundige maatoplossingen. “We hebben geen verplichtingen om met bepaalde verzekeraars samen te werken en zijn dus volledig vrij in onze advisering. Dit betekent voor de klant een extra waarborg met betrekking tot de onafhankelijkheid,” vertelt Klop. “Bovendien beschikken we over gedegen en actuele vakkennis en de vaardigheid om die kennis te vertalen naar de praktijk van de pensioenregeling van de klant en haar deelnemers.” Meeuwis vult aan: “Onze kosten zijn overigens volledig transparant omdat we nu de nota rechtstreeks bij de klant indienen, waar we voorheen werden beloond door de verzekeraar. Hiermee waren we de huidige wetgeving en daarmee onze concurrenten een stapje voor, daar we al een aantal jaren via het nu verplichte declaratiemodel van een vast (uur)tarief werken.”

In goede handen
De LIND Consult verwacht, mede door veranderende wetgeving, te groeien in de toekomst. Klop: “Uit recent onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit van advies over pensioenverzekeringen op veel locaties onder de maat is. De financiële dienstverlener dient over de juiste vakbekwaamheid te beschikken om het adviestraject goed te kunnen doorlopen. Dat heeft vooral te  maken met het feit dat een grote groep financieel dienstverleners pensioenen ‘er naast’ doet en hierdoor onvoldoende praktische pensioenkennis en vaardigheden kan opdoen. Hiervoor is de materie te complex en zijn de gevolgen van een slecht advies voor zowel de werkgever als zijn werknemers te groot. De financiële dienstverlener moet op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op pensioengebied en zichzelf continu bijscholen.” Ridderhof: “Daarom stelt de Wet op het financieel toezicht (Wft) dat pensioensadviseurs na 2012 gediplomeerd en geregistreerd moeten zijn volgens nieuwe strenge richtlijnen. Naar verwachting zullen vele financiële dienstverleners die pensioenadvies als bijproduct hebben, gaan afvallen. Dat houdt in dat er in korte tijd veel portefeuilles overgedragen zullen worden aan gekwalificeerde pensioenadviseurs. En precies dat bieden wij.”

< Alle thema's