Ondernemen met Visie: Rob Becx en John Kuijpers

Er zijn maar weinig ondernemers aan wie de crisis voorbij gaat. Sommigen hebben vet op de botten en kunnen daardoor een stootje hebben. Eén ding is zeker: iedere ondernemer moet reageren op de veranderende omstandigheden. Als professional in accountancy en fiscaliteit vergroot HLB Van Daal & Partners de kansen van ondernemers om goed uit de strijd te komen.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Accountancy Belastingadvies Ondernemen met visie

Accountantskantoor HLB Van Daal & Partners telt zeven kantoren in Midden- en Oost-Brabant. Met ruim 200 medewerkers ondersteunt de typisch Brabantse organisatie ondernemers bij hun financiële en fiscale beleid. “Wij hadden gehoopt dat Brabant zich al verder had hersteld van deze lastige tijd”, reageert Rob Becx, partner van HLB Van Daal & Partners, als het woord crisis is gevallen. “Gelukkig zijn er talloze branches die zich uitstekend herstellen, maar voor veel bouwgerelateerde bedrijven is het nog steeds lastig en ook het consumentenvertrouwen is nog niet helemaal hersteld.”

Keuzes maken
Ziet Rob Becx overeenkomsten tussen organisaties die sneller de weg omhoog weten terug te vinden? “Absoluut. Ondernemers die duidelijke keuzes durven maken in de producten en diensten die zij aanbieden en vervolgens gericht blijven op deze corebusiness, zijn nu in het voordeel. Voor de crisis konden ondernemers gemakkelijker een breed scala aan diensten en producten aanbieden. Nu moeten ze keuzes maken die gebaseerd zijn op het rendement. De klant wil waar voor zijn geld. De ondernemer kan hieraan alleen tegemoetkomen als hij doet waar hij goed in is. In de praktijk blijkt dat met 20% van de producten of diensten 80% van het resultaat wordt behaald. Ondernemers met de juiste focus halen deze percentages. Dat biedt niet alleen financiële ruimte, het geeft hen ook de tijd om na te denken en te innoveren.”

Innoveren
HLB Van Daal & Partners adviseert deze aanpak niet alleen aan haar cliënten, zij is er ook zelf mee aan de slag gegaan. John Kuijpers: “Zelf hebben we alle bedrijfsprocessen tegen het licht gehouden. Dat heeft geleid tot innovaties op het gebied van communicatie en ICT. Met name op dit laatste terrein is veel gebeurd. De ICT moet - juist in onze branche - efficiënt, betrouwbaar en stabiel zijn. Wij beschikken nu over een state of the art ICT en uitstekend digitaal archiveringssysteem. Hiermee kunnen we onze klanten snel en efficiënt bedienen.” Communicatielijnen Bij ondernemers die hun zaken intern op orde hebben, ontstaat de ruimte voor externe communicatie. En ook dat is een belangrijke succesfactor. John Kuijpers: “Ondernemers moeten de contacten onderhouden met de Kamer van Koophandel, de belastingdienst, de bank. Maar bovenaan staat de klant. Weet deze waar je zit? Ben je vindbaar en bereikbaar? De communicatie is de laatste jaren sterk veranderd. Ondernemers doen er goed aan om bij het bepalen van hun strategie stil te staan bij de mogelijkheden van de nieuwe media. De hedendaagse klant regelt zijn zaken zoveel mogelijk vanachter het scherm en op het tijdstip dat het hem schikt. Organisaties die hierop inspelen en gebruik maken van de nieuwe media scoren beslist hoger.”

Creatief ondernemen
Overigens is hiermee niet gezegd dat de traditionele ondernemerskwaliteiten minder belangrijk zouden zijn geworden. Snel reageren, risico durven nemen en
het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken blijven doorslaggevende
succesfactoren. Kuijpers: “Voor de financiering van een overname ging je normaal gesproken uitsluitend naar de bank. Maar door de veranderde regelgeving moet de bank meer financiële buffers eisen. Dit heeft de kans dat de integrale overnamefinanciering bij de bank geregeld kan worden, aanzienlijk verkleind. Koper en verkoper moeten dus ook op zoek naar andere - creatieve - manieren om aanvullende financiering te vinden. En dan zie je dat er verrassend veel mogelijk is als partijen samen met de bank willen zoeken naar manieren om hun gemeenschappelijke doel te realiseren.” Tot slot besluit Becx: “Als rode draad hier doorheen loopt het woord ‘samenwerken’; luister naar elkaar en naar je klant. Overleg met collega’s. Valt een opdracht niet binnen je corebusiness? Gun hem dan aan een bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Blijf doen waar je goed in bent en creëer een sterke flexibele schil rondom je organisatie door samenwerkingsverbanden. Binnen HLB Van Daal & Partners hebben we 2011 uitgeroepen tot het jaar van de samenwerking. Ondernemers die samenwerken,
staan sterker.”

< Alle thema's