Column Alfred van den Dobbelsteen: Bent u er nog?


Uitgave: Jan-Feb 2015
Thema’s: Pensioenadvies Personeel & Organisatie Column Financiële risico's Risicomanagement Coachen

Kent u de treurende weduwe aan de poort? Ik hoop van niet! Enig idee wat een risico dat voor u betekent? Even een rekensommetje: stel een werknemer van 30 jaar heeft via zijn werkgever een pensioentoezegging dat hij € 15.000,- bruto per jaar uitkering ontvangt. Bij overlijden krijgt zijn partner daar normaal gesproken 70% van. De uitkering bedraagt daarmee € 10.500,- levenslang tot het overlijden van die partner. Bent u er nog?

Ronde 2: hoe lang loopt die uitkering dan? De gemiddelde leeftijd van een vrouw bedraagt nu 82,8 jaar (en is stijgend). Die uitkering van € 10.500,- loopt dan nog 50 jaar door, indien deze werknemer op zijn 30e overlijdt. In totaal een kapitaal van € 525.000,-. Pensioen is daarmee dus een behoorlijk financieel risico. Dit soort bedragen kan bijna geen organisatie zelf dragen en leidt in ieder geval tot flinke schade. Voorkomen dus door meer aandacht voor de beperking van risico. Hoe doet u dat dan?

Ten eerste: interesseer u ervoor, haal niet uw schouders op over pensioen. Neem even de tijd en doe het goed. Zelf of met een adviseur. Kies wat u wil, maar geef het aandacht. Deze risico’s zijn te belangrijk om er niet serieus en met regelmaat mee bezig te zijn. Informeer ten tweede. Betrek uw werknemers actief bij beslissingen en wijzigingen. Geef ze aan wat de wijzigingen en consequenties zijn. Als laatste: leg het vast. Leg in uw eigen administratie, in de personeelsadministratie en in de individuele werknemersdossiers vast welke afspraken gemaakt zijn en welke aanpassingen daar eventueel op gemaakt zijn. 

Als u nu denkt: ‘Dat is toch logisch en simpel’, dan heb ik goed nieuws voor u: u behoort tot een select gezelschap. Uit onderzoek is gebleken dat de onwetendheid van werkgever en werknemer op pensioengebied behoorlijk groot is. Zet het op uw agenda. Financieel
en qua risico is op dit gebied nog flink wat te managen, want die treurende weduwe aan de poort wilt u echt voorkomen!

Reageren? alfred@pensioen-coaching.nl

Alfred van den Dobbelsteen.
Eigenaar Pensioen-Coaching.

< Alle thema's