Column Fabiënne van Hol-van Goethem: Wat te doen met de Wet DBA?


Uitgave: Jan-Feb 2017
Thema’s: Bedrijfsrisico Belastingadvies ZZP

De discussie en verwarring over de Wet DBA, de opvolger van de VAR, wordt er niet minder op. Als een situatie niet DBA-proof is, loopt de opdrachtgever risico op het alsnog moeten betalen van loonbelasting en sociale premies omdat de Belastingdienst concludeert dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Vanwege dat risico werken veel bedrijven (groot en klein) niet meer met zzp’ers. Onrust en onzekerheid alom. Naar verluidt zaten begin december al meer dan 60.000 zzp’ers thuis op de bank, terwijl ze eerst gewoon opdrachten hadden. Dus ook veel commotie in de politiek en bij lobby- en belangenverenigingen.

Staatssecretaris Wiebes heeft toegezegd dat de wet tot tenminste 1 januari 2018 niet gehandhaafd wordt. Opdrachtgevers kunnen gerust zzp’ers inhuren, want ook al is de situatie niet geheel DBAproof, er worden geen naheffingen en boetes opgelegd. Tenzij de opdrachtgever ‘kwaadwillend’ is. Wiebes zegt dat er slechts een klein groepje ‘echte slechteriken’ is. Maar als ik de definitie van ‘kwaadwillende’ in de brief van Wiebes lees, concludeer ik dat daar veel meer onder geschaard kan worden. Ik ben er dan ook nog niet gerust op dat het met die naheffingen en boetes wel los zal lopen.

De regering gaat aan de slag om een aantal begrippen uit het arbeidsrecht, zoals ‘gezagsverhouding’, opnieuw te definiëren. Rekening houdend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, en met de input van ondernemers. Dat is een goed plan. De vraag is wel hoeveel er ‘gepolderd’ moet worden.

‘Er is niets wat kan verhinderen weer normaal aan het werk te gaan’, aldus Wiebes begin december. Ook dat is nog maar de vraag. Zal het merendeel van de opdrachtgevers nu de wet DBA naast zich neerleggen en weer massaal zzp’ers inhuren omdat er sprake is van een tijdelijke gedoogsituatie? De tijd zal het leren.

Mijn eerdere advies blijft staan: opdrachtgevers en opdrachtnemers zorg dat je zoveel mogelijk DBA-proof bent. Ben je dat nu nog niet, kijk dan in ieder geval al wat op een andere manier geregeld moet en kan worden. Op die manier sta je straks sterker in een eventuele discussie met de Belastingdienst.

< Alle thema's