BOB Debat Midden-Brabant 2012: ICT & Telecommunicatie - Het Nieuwe Werken

Het aantal devices en applicaties groeit, de mogelijkheden zijn ongekend. Wat betekent dit voor onze wijze van werken? Is Het Nieuwe Werken een commodity waarbij smaken verschillen of een mindset op basis van vertrouwen? Moeten leidinggevenden alleen op output sturen? Hoe wordt sociale cohesie behouden? Vragen waar professionals zich over buigen in dit debat.


Uitgave: Juli-Aug 2012
Thema’s: ICT Het Nieuwe Werken

Het aantal devices en applicaties groeit, de mogelijkheden zijn ongekend. Wat betekent dit voor onze wijze van werken? Is Het Nieuwe Werken een commodity waarbij smaken verschillen of een mindset op basis van vertrouwen? Moeten leidinggevenden alleen op output sturen? Hoe wordt sociale cohesie behouden? Vragen waar professionals zich over buigen in dit debat. Drijfveer moet zijn om Het Nieuwe Werken te implementeren. Implementatie zal niet altijd zonder slag of stoot gaan, want nog steeds zijn er wekelijks technische problemen met smartphones. Ericsson is een business to business partner, een enabler voor de zakelijke markt. Samenwerking met andere innovatieve industrieën in het MKB zal voor groei van de kwaliteit van het leven zorgen.

Kuddedieren
ICT wordt vaak gezien als doel in plaats van een middel. “Ah, heb jij een iPad, die moeten we hier ook snel hebben op de zaak.” Albert Jakobsen, directeur eigenaar van Féju Automatisering en Telecommunicatie haalt deze opmerking aan omdat hij in de praktijk nog steeds veel ondernemers tegenkomt die niet nadenken over hun automatiseringsproces. “Zij hebben geen visie en geen beleid en menen dat ze mee moeten doen. Maar wanneer een beslissing voor bijvoorbeeld een iPad niet ICT gedreven is, ontstaat er wildgroei. Met een houtje touwtje oplossing is deze ondernemer uiteindelijk veel geld kwijt en een frustratie rijker.” Féju is gespecialiseerd op het gebied van automatisering en telecommunicatie. Deze twee disciplines kunnen in kantoorautomatisering niet meer los worden gezien van elkaar. De stap naar Het Nieuwe Werken kan eenvoudig gemaakt worden. Technisch is alles mogelijk. Roel van Zon, commercieel manager bij GAC Business Solutions vraagt zich af hoe lang we de term Het Nieuwe Werken nog moeten blijven gebruiken. Cloud is namelijk al oud! De nieuwe trend is ‘bring your own device’. Als software partner helpt GAC groei te realiseren door succesvol samen te werken en middelen aan te reiken om Het Nieuwe Werken mogelijk te maken. Stefan Vliege, partner manager bij Infopact network solutions kan het concept van Het Nieuwe Werken completeren met Allesin1 oplossingen voor zakelijke  communicatie zoals betalingsverkeer, netwerken, internet, telefonie, alarm en beveiliging. Stefan Vliege vindt dat we achter de feiten aanlopen. “Onderzoek onder jongeren heeft aangetoond dat ze naar een fysieke plek willen waar ze hun werk kunnen doen.” Ank Vlak knikt: “We zijn als kuddedieren te ver afgedreven. De jonge generatie zoekt elkaar weer op, heeft behoefte aan ontmoeten. We moeten naar een werkconcept dat de business ondersteunt.” Ank Vlak stond bij Interpolis aan de wieg van Het Nieuwe Werken. Sinds zes jaar is ze voor zichzelf begonnen en richt ze zich met InCase HR interim en advies op Het Nieuwe Werken binnen het MKB.

Meten is schrikbeeld
Maarten Letschert is advocaat en bestuursvoorzitter bij Holla advocaten. Hij geeft aan dat Holla haar 130 medewerkers en 70 advocaten probeert te faciliteren in Het Nieuwe Werken. “Het is een uitdaging voor HR. Het probleem is de oude generatie die moet wennen. De nieuwe generatie doet zestien dingen tegelijk. Ik lach mijn kinderen er om uit; zij lachen veel harder.” Gespreksleider Louis van Stralendorff vraagt aan de debaters of leidinggevenden niet heel anders moeten acteren? Een unaniem ja klinkt in de vergaderruimte. “Is er überhaupt iets bekend van bedrijven die de omslag naar Het Nieuwe Werken hebben gemaakt?” wil Louis weten. Ank Vlak kan vertellen dat de medewerkers tevredenheid omhoog is gegaan. Roel van Zon vult aan dat de kosten omlaag gaan, de kwaliteit plus de service naar de klant omhoog, waardoor de omzet stijgt. Albert Verschure, partner bij accountantskantoor Van Luxemborg & De Kok, licht het schrikbeeld van Het Nieuwe Werken toe: meten is weten. “De wetenschap dat op output gemeten wordt, vindt men verschrikkelijk, terwijl men dezelfde werkzaamheden doet als voorheen. Er wordt ook misbruik gemaakt van klassieke meetsystemen in plaats van vertrouwen te hebben dat een medewerker zijn doelstelling haalt. De basis is vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen.” Ank en Roel vallen gezamenlijk in: “Vertrouwen met controle!”

Wars van hiërarchie
Jasper Broeders is algemeen directeur van Aarts & Co en heeft minder kennis van automatisering. De kantoor- en projectinrichter staat voor u klaar voor werkplekonderzoek middels een quickscan (bezettingsgraad en M2 behoefte), proefplaatsing, interieurontwerp of het huren van tijdelijk meubilair. Voor al het overige schakelt hij specialisten in zoals Ank Vlak. Jasper vraagt zich af of het mogelijk is om bijvoorbeeld aan iedere prestatie een beloning te koppelen. In de sales is het makkelijk om een target aan extra beloning te koppelen, maar is dit ook denkbaar voor kantoorwerk? Hays recruiting expert Rob van de Ven heeft in  de dagelijkse praktijk te maken met hoger opgeleide werkzoekenden. Hij is landelijk verantwoordelijk voor de sales. Voor de generatie Y is de aantrekkelijkheid van Het Nieuwe Werken van belang. Rob stelt voor: “De jongste generatie wil in Het Nieuwe Werken alles zelf bepalen, misschien moeten we hen dan maar op de klassieke wijze controleren via kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en ze daarop afrekenen.” Peggy van Grinsven lacht en legt uit dat de jongere werknemers echt anders zijn. “Ze zijn wars van hiërarchie en ze wensen andere werkvormen. Technologie zien ze als middel dat iedereen informeert, zowel in een klassieke organisatie als een netwerkorganisatie.” Peggy is manager operations bij Cardan, een organisatie die mensen en werk succesvol met elkaar in contact brengt. Ongeacht of het om een hbo’er of een herintreder zonder vakdiploma gaat. Cardan gelooft niet in onmogelijkheden maar vindt altijd een passende oplossing of creëert er een.

pag 56 BOB Debat kleine inzet
Harken of joggen

Het maakt niet meer uit waar en wanneer men werkt, als men de doelstelling maar haalt. Het nieuwe werken is een nieuwe mindset. In het begin moet een conservatieve werknemer wennen aan het feit dat hij zijn/haar collega op een werkdag de tuin ziet harken of in de supermarkt tegenkomt, na een tijd hoor je er niets meer over. “Een werknemer kan best overdag twee uur gaan sporten. Voor managers is het dan belangrijk te sturen op output. Het nieuwe werken mag overigens nooit en te nimmer ten koste gaan van de klant”, benadrukt Frank Hermans. Maarten Letschert legt uit dat je advocaten makkelijk op output kunt sturen, maar zij werken ook in teamverband op kantoor. Voor een advocaat maakt het niet uit wanneer en waar dossiers verwerkt worden, als deze maar op een bepaald tijdstip klaar zijn. Dus flexwerk is ook voor secretaresses mogelijk. Albert Verschure vertelt meesmuilend dat er een aantal jaar geleden flink geïnvesteerd is in archiefkelders, maar dat er nu niemand meer komt. Ank Vlak vertelt dat de gemeente Lelystad het nieuwe werken geïntroduceerd heeft om op de eerste plaats kosten te besparen op meters. Maar als werkgever wilde men ook een goed voorbeeld geven. Waar loop je dan tegenaan? Juist, het hele sjieke kantoor van de burgemeester. Jasper Broeders geeft aan dat er op een nieuwe manier gewerkt moet worden. “De grootste afstand zit tussen de oren. Pas wanneer een medewerker geen vaste werkplek meer heeft, gaat hij flexwerken. Soms moet je wat forceren en de medewerkers op de kansen wijzen. Van belang bij een besparing op vierkante meters is, dat er sfeer en ambiance tegenover staat. Na verloop van tijd zie je zelfs initiatieven ontstaan waarbij IT-nerds een digitaal bord ontwerpen waarop je bij binnenkomst op de afdeling kunt zien waar iedereen op dat moment zit. Het Nieuwe Werken levert creativiteit op.”

Sociale cohesie
Bij Féju heeft een iPad de kloof tussen de oude en jonge generatie gedicht. Albert Jakobsen: “Oudere werknemers zijn altijd op kantoor en de generatie Y is altijd onderweg of thuis. Met kerst kreeg het personeel een iPad. Je wil niet weten wat  wat gebracht heeft! Mensen zonder verstand van automatisering zaten ineens met IT-ers om de tafel. Door zo iets simpels als een device, is er een kenniscentrum ontstaan dat zelfs invloed heeft op de klanten.” Wat Albert Jakobsen wel mist in Het Nieuwe Werken is het feit dat hij soms een collega maar één keer in de tien dagen ziet. Dat vindt hij veel te weinig. “Als ik met iemand praat, wil ik emotie zien op het gezicht. Daarom breng ik collega’s eens in de zoveel tijd kunstmatig bij elkaar om een wijntje te drinken.” Ank Vlak herinnert zich dat bij Interpolis een activity manager werd aangesteld om de onderlinge samenhang te behouden en te stimuleren. Hoe doe je dat dan? Peggy van Grinsven stelt voor om per afdeling een ochtend of middag te plannen, waarin bijvoorbeeld verjaardagen van elkaar gevierd kunnen worden. “Gewoon in menselijk verband bij elkaar zijn in plaats van functioneel. Dat laatste kan via de telefoon.” Roel van Zon raadt bedrijven en  instellingen aan visie en beleid transparant te maken, zoals ook bij GAC het geval is. “Wij zijn terug gegaan naar het keukentafel principe, de huiselijke maat gericht op interactie.” Het kantoor van Infopact heeft een projectgedreven ontmoetingsplek. Stefan Vliege: “Doordat we de combinatie aanreiken van vrijheid en een ontmoetingsplek, wordt er sneller, effectief en efficiënt gewerkt.” Het Nieuwe Werken is maatwerk. Het grootste probleem volgens Albert Jakobsen is dat het MKB geen visie heeft. “Een ondernemer moet zich afvragen: Wat heb ik nodig om mijn bedrijfsdoelstellingen te bereiken? Betrek er eventueel externe specialisten bij.” Roel van Zon: “IT is een middel om het doel te bereiken en daarbij mag telecommunicatie niet uitgevlakt worden, anders beschik je over een nutteloos apparaatje.” Albert Verschure tipt: “Met Het Nieuwe Werken ben je flexibel om in te schuiven bij pieken en dalen in productie- en verkoopprocessen.” Frank Hermans vat samen: “Mensen, business en innovatie; techniek is faciliterend.” “Het Nieuwe Werken is een commodity en smaken verschillen. Je hoeft er niet aan mee te doen!” besluit Peggy van Grinsven.

< Alle thema's