Brabantse Ontwikkelings Maatschappij: Stevige basis voor groei in Brabant

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij heeft in 2014 een positieve impuls aan de Brabantse economie gegeven. Jan Pelle en Mike van Meurs, bestuurders van BOM Holding: ‘We richten ons op lange termijn groei van de bedrijven en projecten waarin wordt geïnvesteerd en het stimuleren van economische ontwikkelingen die een waardevolle bijdrage leveren of kunnen gaan leveren aan de economie in Noord-Brabant.’


Uitgave: Juli-Aug 2015
Thema’s: Samenwerking Financieringspartner Financieringsplan Subsidie

Financieel gezien heeft de BOM in 2014 een positief resultaat gerealiseerd van € 3,7 miljoen. Met meer financiële slagkracht heeft de BOM stappen gezet om de economische structuur van Brabant te versterken. Dit blijkt uit het jaarverslag 2014. 

BOM Capital heeft in 2014 belangrijke stappen gezet in het realiseren van haar taakopdracht. Naast het risicodragend investeren in bedrijven en het managen van deelnemingen in bestaande fondsen, zijn het Cleantechfonds en het Innovatiefonds Brabant van start gegaan met een startkapitaal van respectievelijk € 12 miljoen en € 125 miljoen. 

BOM Business Development was in 2014 betrokken bij de ondersteuning van 63 businessclusters (altijd met een mkbbedrijf als leidende partner) en van 36 individuele bedrijven. Wat betreft de businessclusters zijn er in 2014 35 nieuw opgestart en 19 afgerond. De totale omzetverwachting binnen vijf jaar van de 63 lopende businessclusters bedraagt ongeveer € 300 miljoen.

BOM Foreign Investments zoekt in het buitenland gericht naar bedrijven die waarde kunnen toevoegen aan de bestaande clusters in Brabant. De organisatie van BOM Foreign Investments werd in 2014 verder gestroomlijnd en maakte een start met een nieuwe strategie. De nadruk komt daarin sterker te liggen op de behoefte van buitenlandse partijen; toegang tot een afzetmarkt of toegang tot technologie. 

In het kader van de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen in Brabant heeft BOM Bedrijfslocaties in 2014 opnieuw vorderingen gemaakt. Hoewel ultimo 2013 de meerjarige doelstelling tot en met 2015 was gehaald (1.795 hectare), is in 2014 nog eens 355 hectare geherstructureerd waarmee het totaal uitkwam op 2.195 hectare (cumulatief ultimo 2014). Daarnaast zijn in 2014 het Energiefonds en het Breedbandfonds (in pilotvorm) van start gegaan. Het energiefonds met een startkapitaal van € 60 miljoen richt zich op duurzame energieprojecten. Het Breedbandfonds richt zich op de financiering van projecten voor hoogwaardige breedbandverbindingen in buitengebieden en op bedrijventerreinen. 

De BOM is 100% aandeelhouder van Pivot Park, de startende life sciences campus in Oss. In 2014 groeide Pivot Park conform verwachting tot 34 bedrijven. Het aantal deelnemers op de campus kwam met 350 boven verwachting uit.

Fotografie: Marieke Peereboom

< Alle thema's