Essent: Steeds vaker de verbinder

Ondernemers worden geacht de komende jaren maatregelen te nemen die aansluiten bij het Energieakkoord. Essent helpt hen hun bedrijf duurzamer én energiezuiniger te maken. ‘We zorgen voor het kaartspel. De klant kiest de kaarten waarmee hij het spel kan winnen.’


Uitgave: Juli-Aug 2018
Thema’s: Energie Energieleverancier Industrie Informatie Installatiebedrijf

‘We bieden onze zakelijke klanten het volledige pakket aan duurzame oplossingen. Elke ondernemer kan er op zijn eigen manier en vanuit zijn eigen behoeften gebruik van maken’, stellen Hans Verhoeven en Sander Leenders. Beiden zijn directeur binnen Essent. Hans is directeur zakelijk Essent. Sander is als directeur verantwoordelijk voor Energie-plus en de servicepartnerbedrijven van Essent.

Voortrekkersrol
In de drastisch veranderende energiewereld zien ze vier duidelijke trends. Sander: ‘Decarbonisatie (CO2-reductie). Decentrale opwekking en opslag van energie (zowel bij particulieren als bedrijven). Digitalisering (inzicht in energieverbruik en -gebruik). Democratie (betaalbaarheid van producten en diensten). In deze context verloopt onze transitie van gas en elektriciteit naar energieplus. Natuurlijk blijven we groene stroom en gas aan onze klanten leveren, maar daarnaast bieden we hen schone en comfortabele oplossingen als boilers, zonnepanelen, ledverlichting, isolatie en warmtepompen. Want we willen een betere leefwereld voor iedereen. Met ongekende mogelijkheden op het vlak van energie. Daarin neemt Essent graag de voortrekkersrol.’

Omgekeerde bewijslast
Volgens Hans fungeert de Wet Milieubeheer voor veel ondernemers als een stok achter de deur om in actie te komen. ‘Vaak weten ze echter niet wat de wet precies inhoudt en wat de implicaties ervan zijn. Ruim 100.000 bedrijven hebben te maken met de Wet Milieubeheer. Concreet betekent het dat winkels, restaurants, kantoren en fabrieken die meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas verbruiken, de komende jaren energiebesparende maatregelen moeten nemen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. De wet is dit jaar van kracht geworden maar bedrijven liepen tot nu toe weinig risico’s als ze niet aan de verplichtingen voldeden. Volgend jaar wordt dat anders. Dan wordt er gehandhaafd. De overheid gaat dan veel strenger controleren. Belangrijk om te weten is dat de bewijslast omgekeerd is. Die ligt voortaan bij de ondernemer. Hij moet bewijzen dat er een plan ligt én dat het plan wordt uitgevoerd.’

Juiste keuze
‘Essent heeft alles in huis om bedrijven te helpen om ‘Milieuwet-proof’ te worden’, benadrukt Hans. ‘We zijn voor mkb-ondernemers de partner die hen optimaal adviseert en ondersteunt. Daarbij nemen we ook steeds vaker de rol op van verbinder. We vormen de schakel tussen energieopwekking en -verbruik. Met een totaalpakket aan energie en energie-gerelateerde oplossingen gaan we naar de klant toe. Het is aan de klant om vervolgens de kaarten te kiezen waarmee hij verder wil. Misschien is kaart 49 te omslachtig  oor hem? En passen kaarten 2 en 3 wél perfect bij zijn bedrijf? Het is onze taak de klant te helpen bij het maken van de juiste keuze. Dat doen we door zijn behoefte duidelijk ‘in kaart’ te brengen.’

Klimaatroute
‘Dankzij ons landelijk netwerk van regionale servicebedrijven (zoals Kemkens en Volta) kunnen we de klant integraal bedienen met energie-gerelateerde producten en diensten’, gaat Sander verder. ‘Onze servicebedrijven brengen elk hun eigen expertise en kennis in. We combineren elkaars kracht. Aan dit sterke netwerk hebben we begin dit jaar Klimaatroute toegevoegd. Dit jonge bedrijf biedt bedrijven een (gratis) Energie- FitScan. Concreet betekent het dat een adviseur ter plekke het energieverbruik binnen het bedrijf bekijkt. Hij let op onder meer de verlichting, de beglazing, het aircoverbruik en de koelinstallaties (verouderde koelinstallaties gebruiken een hoop stroom). Vervolgens geeft hij aan waar energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en wat die maatregelen inhouden. Hij vertelt de ondernemer wat de geschatte kosten én opbrengsten zijn. Op die manier toont hij aan dat duurzaamheid bijdraagt aan het succes van de ondernemer. Met simpele maatregelen is een hoger rendement mogelijk.’

Impact maken
‘De wens om Nederland duurzamer te maken zit in het DNA van Essent’, besluit Hans. ‘We lopen voor op de Wet Milieubeheer. We zagen al veel eerder dat vooral het mkb weinig aandacht heeft voor het energievraagstuk. Terwijl energiekosten in de top tien van bedrijfskosten staan. Daarom besloten we jaren geleden al om de mkbbedrijven op een laagdrempelige manier met dit vraagstuk te helpen.’ Gevraagd naar de doelen van Essent voor de komende jaren, antwoordt Sander: ‘Met inzicht, advies en een totaalpakket aan oplossingen willen we overall dé partner in energietransitie zijn. We willen het verschil maken. Dat past ook bij onze rol als grootste energieleverancier van Nederland. Als we erin slagen bij al onze klanten 20 procent minder CO2-uitstoot te realiseren, betekent het dat meer dan twee miljoen klanten duurzamer bezig zijn. Dan spreek je echt van impact maken.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marloes Kemps

< Alle thema's