Ondernemen met Visie: Hans Vlugt

Bedrijven zijn door de economische crisis een stuk voorzichtiger geworden. Vaste langdurige arbeidscontracten behoren tot het verleden. Een payroll-onderneming kan hierbij helpen door meer flexibiliteit te bieden.


Uitgave: Mei-Juni 2010
Thema’s: Ondernemen met visie Financiële risico's

Op de dag dat het interview plaatsvindt, is het pand van Repay Payroll in Gilze feestelijk gedecoreerd met slingers en ballonnen vanwege het vijfjarige jubileum dat die dag gevierd wordt. In de afgelopen vijf jaar heeft het bedrijf van algemeen directeur Hans Vlugt zich opgewerkt tot de absolute marktleider op het gebied van payroll binnen de detailhandel en het MKB. Momenteel kiezen meer dan 1.250 kleine en middelgrote ondernemingen voor de dienstverlening van Repay Payroll. In totaal zijn dat meer dan 10.000 medewerkers!

Wat is payroll?
Personeel is bedoeld om de productiviteit en winstgevendheid van een bedrijf te verhogen. Echter, personeel brengt in de vorm van vrije dagen, ziekteverzuim, verzekeringen en administratie vaak een hoop werk en risico’s met zich mee. Dat is de reden waarom steeds meer ondernemers ervoor kiezen hun medewerkers bij een payroll-onderneming onder te brengen. Hierdoor worden alle werkgeverszorgen uit handen genomen. Repay Payroll wordt in deze juridisch werkgever en neemt daarmee alle arbeidsrechtelijke risico’s automatisch over. De werving en selectie, planning, dagelijks contact en aansturing van de medewerkers verzorgt de ondernemer zelf. Daarnaast betaalt niet de ondernemer door bij ziekte maar de payroll-onderneming. De ondernemer betaalt dus feitelijk alleen de daadwerkelijk gewerkte uren. Kortom, een uiterst flexibele werkwijze.

Flexibiliteit
Hans Vlugt is van mening dat payroll de ondernemer veel flexibiliteit biedt. Hierdoor is er veel vraag naar deze dienstverlening. 'De uitzendbranche geldt al jaren als graadmeter voor de economie. Momenteel kent ons land veel werkzoekenden. Deze staan over het algemeen ook ingeschreven bij een uitzendorganisatie. Toch besluiten steeds minder ondernemers uitzendkrachten in te zetten. Ik bespeur een duidelijke trend, waarin bedrijven er voor kiezen om 60% van het personeelsbestand, zeg maar de vaste kern, in loondienst te nemen. De ‘flexibele schil’ daar omheen wordt vaak op payroll basis ingevuld.' De cijfers spreken wat dat betreft boekdelen; waar de uitzendbranche het afgelopen jaar de omzet zag dalen met ruim 30%, zag de payroll branche haar omzet met maar liefst 5% stijgen. Ook voor ondernemers met parttimers, oproepkrachten, vakantiekrachten, weekendhulpen en seizoenskrachten is payroll een ideale oplossing. Zo hebben nieuwe medewerkers een proeftijd van één jaar, betaalt men alleen de daadwerkelijk gewerkte uren en geniet men een flexibele schil binnen de onderneming zodat men snel kan schakelen. Payroll wordt dan ook wel ‘het nieuwe flexwerken’ genoemd.

Groei realiseren
Hans Vlugt is de eerste om toe te geven dat de huidige markt erg meezit voor zijn
bedrijfsactiviteiten. 'We zouden de ondernemer er echter ernstig tekort mee doen om het succes alleen daar aan te wijten. Alles valt of staat natuurlijk met het leveren van een goed product en de mate waarin de prijs daarmee in verhouding is. De kosten en onze efficiëntie houden we dan ook scherp in de gaten. We investeren continu in ons personeel door interne trainingen te geven. Daarnaast nemen we onze automatisering voortdurend onder de loep. Waar nodig brengen we verbeteringen aan, zodat ons huidige team de groei verder kan realiseren. Als je eenmaal een goed product levert, verkoopt het zich bijna vanzelf. Als een ondernemer tevreden is, zal hij jouw diensten of producten zeker bij een ander aanbevelen. Marketing en een goed verkoopteam zijn echter onontbeerlijk voor een succesvolle onderneming. Repay Payroll biedt haar diensten landelijk aan en heeft de beschikking over een twaalf personen tellend verkoopteam. Ook bij succes mag je namelijk niet achterover leunen. Je moet altijd op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden en zodra een kans zich voordoet, moet je deze met beide handen aangrijpen.'

< Alle thema's