Column Sylvester Eijffinger: Wat heeft 2017 in petto?


Uitgave: Maart-April 2017
Thema’s: Economie

Economen hebben geen glazen bol, maar je hoeft niet helderziend te zijn om op een roerig 2017 te rekenen. Om te beginnen werpt de verkiezing van Donald Trump tot president haar schaduw vooruit. Naar het zich laat aanzien wil Trump de import van bepaalde goederen aan banden leggen om de industrie en de werkgelegenheid in de  VS te beschermen. Dat kan via invoerbeperkingen voor bijvoorbeeld Chinese producten, Duitse BMW’s en Porsches of Nederlandse bloemen en agrifood. Dat maakt het voor landen in Europa minder aantrekkelijk om naar de VS te exporteren.

Negatieve consequenties
Ook de gevolgen van de aanstaande Brexit zullen in het nieuwe jaar geleidelijk duidelijker worden. De Britse keuze om uit de Europese Unie te stappen heeft zonder twijfel negatieve consequenties voor de economie in Groot-Brittannië, maar raakt ook ons land. De Britten zijn na Duitsland de belangrijkste handelspartner van Nederland en de Brexit remt de economische groei met zeker een half procent in 2017. De lagere groei is bovendien permanent: het Centraal Planbureau (CPB) rekent op een tegenvaller van ongeveer 10 miljard euro tot 2030.

Gevarenzone
Verder moeten we natuurlijk rekening houden met de uitkomst van de verkiezingen in een aantal landen: in Nederland, Duitsland, Frankrijk en waarschijnlijk ook in Italië. De Europese economie trekt weliswaar iets aan maar de Italiaanse en Duitse banken zijn nog niet uit de gevarenzone, terwijl ook de groei in Nederland en Frankrijk maar matig blijft.

Historisch laag
Belangrijk is daarbij de vraag waar wij staan met het begrotingsbeleid en of het huidige beleid wel het juiste is voor Nederland en Europa. Nu de rente historisch laag is en de Nederlandse overheid bijna voor niets op de kapitaalmarkt kan lenen is de tijd rijp voor meer overheidsinvesteringen in de fysieke en menselijke infrastructuur. Niet alleen omdat dat leidt tot hogere binnenlandse bestedingen, maar ook omdat de juiste investeringen de productiviteit zullen verhogen.

Mijn Economische Barometer doet een klein stapje terug naar 6,5

< Alle thema's