Aan de Stegge: Bouwen met toegevoegde waarde

Als geen ander is Aan de Stegge gespecialiseerd in bedrijfshuisvesting. Opdrachtgevers vinden in dit bouwbedrijf een ontwikkelende bouwer die verder kijkt dan enkel het bouwproces, die oplossingen zoekt voor huisvestingsvraagstukken, de verwachtingen overtreft én binnen het budget blijft.


Uitgave: Nov-Dec 2011
Thema’s: Bedrijfshuisvesting Bouw

Niet wachten tot de ondernemer met de vraag komt, maar proactief met de klant meedenken en hem oplossingen aanreiken, is volgens Marc Vissers wat Aan de Stegge Bedrijfshuisvesting zo succesvol maakt. 


Voor- en achterzijde
“Iedereen kan bouwen”, zegt Marc, “maar als bouwer lever je pas toegevoegde waarde als je je klanten ook aan de vooren achterzijde van het bouwproces weet te ontzorgen. Aan de Stegge doet dat aan de hand van een transparant ontwikkel- en bouwproces dat tien stappen doorloopt. Om te beginnen volgen we in een aantal (ons vertrouwde) branches de markt op de voet. Wij zien waar groei of krimp optreedt en waar zich huisvestingsvragen (kunnen) voordoen. Idealiter is de volgende stap dat wij zo snel mogelijk met de (potentiële) klant gaan samenzitten om kritisch te kijken naar zijn huidige situatie en te peilen naar zijn toekomstperspectieven. Op basis van deze gegevens worden daarna zijn wensen en behoeften, stap voor stap, vertaald naar een nieuw bedrijfspand dat niet alleen vandaag maar ook de komende jaren, bij hem en zijn medewerkers past. Als de opdrachtgever dit wenst, zorgt Aan de Stegge aan de ‘achterzijde’ van het bouwproces dat het project financieel haalbaar wordt voor de klant door middel van verschillende financiële oplossingen (kopen, leasen, huur met recht op koop enz.).”

Spin in het web
“Inventiviteit, expertise en samenwerking typeren onze dienstverlening. ‘Inventiviteit’ staat voor een naadloos inpassen van cost efficiency en duurzaamheid. Met bijna veertig jaar specialisatie in bedrijfshuisvesting, spreekt ‘expertise’ voor zichzelf. ‘Samenwerking’ ten slotte betekent dat wij desgewenst een beroep kunnen doen op een uitgebreid netwerk van externe specialisten. Als een spin in het web brengen wij de opdrachtgever en alle betrokkenen (beleggers, grondeigenaren, financiële adviseurs, onderaannemers enz.) op één lijn, zodat het bouwproces vlot, constructief en transparant kan verlopen. Een recent voorbeeld van deze succesvolle aanpak is de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe Spar hoofdkantoor en distributiecentrum in Waalwijk. Het gaat immers niet zozeer om het bouwen van vierkante meters maar om het aanreiken van oplossingen. Dat is precies waar Aan de Stegge zo ervaren in is.”

< Alle thema's