Ondernemen met Visie: Hans van den Bersselaar

Hans van den Bersselaar won dit jaar de Metaalunie Award Partnership. Hij kreeg die voor zijn rotsvast geloof in een lucratieve samenwerking tussen gelijkgestemde bedrijven, zonder dit dicht te timmeren in een waterdicht contract.


Uitgave: Nov-Dec 2011
Thema’s: Ondernemen met visie Industrie


Iedere ondernemer zal beamen dat het geheel meer is dan de som van de delen. Bij Jos van den Bersselaar Constructie wordt dit credo echter al decennia in de praktijk gebracht. In het Udenhoutse bedrijf zit samenwerking namelijk verankerd in de bedrijfscultuur.

Zoek een partner
“Het begon met het bezoek aan een professor van de TU”, vertelt Hans. “We gingen bij de man te rade om meer te leren over construeren met glas. Die kennis was nodig om in aanmerking te komen voor meer complexe projecten en zelf hadden we die niet in huis. Het advies van de professor luidde echter verrassend genoeg anders. ‘Als je wilt doordringen in markten waar je niet over de nodige deskundigheid en ervaring beschikt, kun je beter een partner zoeken’, zei hij. Wij hebben zijn raad opgevolgd en zodoende werken wij al meer dan twintig jaar samen met strategische partners zoals glasleverancier Scheuten uit Venlo. Als je een samenwerking overweegt, is het zaak een passende partner te vinden, anders gezegd, een bedrijf dat hetzelfde denkt over kwaliteit, klanten, medewerkers en ook qua organisatie(grootte) enige overeenkomst vertoont met je eigen bedrijf.”

Vissen in een kleine vijver
“Door samen te werken kunnen wij projecten aan die voor ons afzonderlijk onhaalbaar zouden zijn. Natuurlijk leggen we opdrachten aan elkaar schriftelijk vast, maar de samenwerking zelf is niet dichtgetimmerd in een contract. Net als bij een huwelijk heb je een contract immers alleen nodig als het fout gaat. Samenwerken is bovendien een goed redmiddel in een krappe markt. Tegenwoordig ligt de bouw zo goed als stil en iedereen is op zoek naar een stil plekje om te vissen. De visvijver zelf wordt echter steeds kleiner. Strategische partnerships kunnen in dat geval nieuwe deelmarkten openen. Samenwerken zet alle partijen op voorsprong, inclusief de opdrachtgever.”

Menselijk kapitaal
“Meer dan wat ook vormt het menselijk kapitaal in ons bedrijf de onderscheidende factor. Over goede mensen kunnen beschikken is van essentieel belang, zeker in deze tijd. Dankzij de kennis en ervaring van onze medewerkers kunnen wij klanten ‘oplossingen’ bieden in plaats van louter staal. Als je wilt vermijden dat prijs je enige concurrentiemiddel wordt, moet je zorgen voor meerwaarde. Volgens die logica hebben wij een aantal jaren geleden bewust gekozen om ons enkel nog toe te leggen op constructies met een hoog afwerkingsniveau (complexe vormen of hybride constructies). Je kunt immers niet van je medewerkers vragen dat ze vandaag kwaliteit A (complexe projecten) en morgen kwaliteit B (rechttoe-rechtaan-hallen) leveren. Keuzes maken hoort echter bij het ondernemerschap. Daarnaast zijn wij ons meer proactief en marktgericht gaan opstellen door bijvoorbeeld zelf ontwerpen te maken in plaats van te werken op door derden gemaakte tekeningen.”

Survival of the fittest
“Het ligt in de lijn der verwachtingen dat een aantal bedrijven het niet zal redden. Net als in de natuur zullen de sterkste overleven. Sommige bedrijven halen het subsidiebeleid van de overheid aan als boosdoener, maar wat mij betreft is dat een excuus. Subsidies maskeren immers de eigen kracht van een bedrijf en zorgen voor concurrentievervalsing. Andere hebben het dan weer over concurrentie uit China. Het klopt dat er meer Chinese spelers op de markt komen maar als het om moeilijke projecten gaat, moeten zij het afleggen tegen onze expertise. Misschien kunnen zij met hun prijszetting concurreren als het om standaardconstructies gaat, maar ik betwijfel of een klant graag negen weken wacht op een boot met onderdelen uit China. Zeker als het om maatwerk gaat, moet je dichtbij je werklocatie zitten.” Gevraagd naar de toekomst van zijn eigen bedrijf, antwoordt Hans: “Wij hebben maar één doel en dat is de continuïteit van het bedrijf garanderen. Het betekent dat wij ons uiterste best doen om er over vijf jaar ook nog te staan. Je moet medewerkers een veilige haven kunnen bieden en winst maken is daarbij noodzakelijk, maar van ondergeschikt belang.”

< Alle thema's