Regio Business: Ledenonderzoek

Ruim 2000 leden van Regio Business ontvingen in september een uitnodiging om te participeren in een ledenonderzoek. Hoe tevreden zijn onze leden met de dienstverlening die wij bieden? Is het beeld dat ze van ons hebben gelijk aan wat wij als bedrijf willen uitstralen? 'Dit is belangrijke informatie', aldus Gian Ploegmakers, eigenaar van Regio Business. 'Waar moeten we verbeteren om nog meer tegemoet te komen aan de wensen van onze leden?'


Uitgave: Nov-Dec 2012
Thema’s: Traffic genereren

Mariëlle Ploegmakers, mede-eigenaar: 'We wilden meer inzicht in de manier en de wijze waarop leden onze diensten en ons bedrijf waarderen. Daarom hebben we door onafhankelijk CRM consultancy bureau Customer-i een ledenonderzoek laten uitvoeren. Eigenlijk is het heel simpel', zegt ze, 'klanttevredenheid is dé voorwaarde voor een succesvolle onderneming. Omdat we dagelijks zelf met ondernemers om tafel zitten, weten we maar al te goed dat je het niet redt met alleen een goed product of dienst. De markt is grillig. Als je zelf niet regelmatig bij je klanten vraagt of ze tevreden zijn, loop je achter de feiten aan en kun je alleen maar hopen op een goede afloop. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we concrete verbeteringen in onze service aanbrengen en de relatie met onze leden versterken.' Mariëlle vervolgt: 'We snappen als geen ander dat ondernemers erg druk zijn en stellen het daarom des te meer op prijs dat zo’n grote groep, ruim 250 leden (12% compleet, 20% totaal), heeft gerespondeerd.'

Algemene waardering
Het merendeel van de respondenten komt met Regio Business in contact via een relatie waarbij de voornaamste reden om lid te worden de BOB Borrels is. Deze dienst scoort in tevredenheid ook het hoogst. De zakenmagazines volgen direct daarna in belang en tevredenheid. Gian: 'Natuurlijk is het geweldig om goed te scoren op onze primaire diensten. Maar de grootste win zit aan de kant waar lager gescoord wordt, in ons geval de website.'

BOB borrels
Op de open vraag ‘Wat waardeert u vooral aan de BOB Borrels?’ wordt voornamelijk de openheid, laagdrempeligheid, informele sfeer, diversiteit van de bezoekers, gastheerschap en de professionaliteit van de BOB Borrels geprezen. Ook werd leden gevraagd wat ze minder waarderen. Hierop kwamen reacties als ‘de borrels zijn te massaal’, ‘meer inhoud tijdens borrels’, ‘te vrijblijvend’, ‘lage informatieve waarde’, ‘vaker een masterclass’ en ‘gebrek aan digitaal ontmoetingsplatform’.

Zakenmagazine
Ruim 89% van de respondenten leest de zakenmagazines van Regio Business, waarbij het merendeel zich concentreert op de voor hem/haar interessante artikelen. Op de vraag hoe de zakenmagazines nog interessanter gemaakt kunnen worden, volgen opmerkingen als: ‘uitdiepen van bepaalde thema’s’, ‘meer diepgang in reportages/visie van de ondernemer’, ‘trends in branches’, ‘meer kennisdeling’. De leesbaarheid en algehele uitstraling van het blad ontvangen van de lezers de hoogste score. Mariëlle: 'We zijn continu op zoek naar manieren om de relevantie voor de lezer te vergroten en we hebben al een aantal goede ideeën op de plank liggen. Wordt dus vervolgd.'

Website en social media
De belangrijkste reden voor het bezoeken van de website www.regio-business.nl is het aanmelden voor de BOB Borrels. Daarnaast kijken bezoekers veelal naar de BOB agenda en de fototerugblik van de BOB Borrels. Op de open vraag ‘Wat mist u op de website?’ wordt vaak genoemd: ‘overzicht van leden’, ‘de mogelijkheid om te kunnen zien wie er op de BOB Borrel komt’, ‘smoelenboek’ en ‘businessagenda’. Gian: 'We realiseren ons dat de website een punt van verbetering vormt. We willen onze leden beter online faciliteren en in de toekomst zal de website dan ook meer gaan dienen als een platform en dus extra mogelijkheden bieden om jezelf te profileren, naast de borrels en het zakenmagazine.' In het onderzoek is ook aandacht gevraagd voor social media. 'Een voor ons redelijk nieuwe vorm van communiceren met onze doelgroepen', legt Mariëlle uit, 'maar zeker een erg belangrijke. Daarom hebben we onlangs Nicole Severijns aan ons team toegevoegd. Zij is, naast de website en traffic voor het zakenmagazine, verantwoordelijk voor de inzet van social media.' 'We denken hier nog veel winst te kunnen halen, ook voor onze leden', verklaart Gian. 'Denk bijvoorbeeld aan leden met elkaar in contact brengen, nieuwsberichten van leden promoten via social media of het dienen als vraagbaak voor leden met minder ervaring in social media.'

Kernwaarden
'Waar we trots op zijn is het feit dat ruim de helft van de respondenten ons waardeert met een 8 of hoger. Daarnaast hebben respondenten een aantal eigenschappen toegeschreven aan Regio Business. Hierin komen enthousiasme en gezelligheid het meest naar voren, gevolgd door professionaliteit. Dit rijmt met wat we willen uitstralen, echter willen we onze kernwaarden: professionaliteit, stijlvol, persoonlijk en kwaliteit uiteraard blijven promoten', besluit Mariëlle.

< Alle thema's