Column René Klotz: Liever koffie dan leegstand


Uitgave: Sept-Okt 2016
Thema’s: Makelaardij

Korte huurcontracten en daghoreca worden steeds belangrijker op de Nederlandse winkelmarkt. Ook in de grote steden van ons land zijn korte huurcontracten meer regel dan uitzondering. Daarnaast speelt daghoreca, mede door een lagere vraag van winkeliers, een steeds belangrijkere rol in winkelgebieden. Dit blijkt uit onderzoek van NVM Business naar de situatie op de winkelmarkt in tien grote Nederlandse winkelsteden. Door een verhoogde vraag zagen de meeste grote steden van ons land (> 100.000 inwoners) het aanbod aan winkelruimte in de eerste zes maanden van 2016 afnemen.

De grote steden profi teerden van het herstel van de economie en zagen, mede door de grote interesse van (internationale) winkelketens, de door faillissement vrijgekomen winkels weer gevuld worden. Waar de grote steden profi teren van hun aantrekkingskracht door hun complete en diverse winkelaanbod en daarmee in de belangstelling staan van de grote retailketens, hebben de middelgrote steden van ons land het een stuk moeilijker. Uit cijfers van de NVM blijkt dat een meerderheid van de middelgrote steden het aanbod aan beschikbare winkelruimte in de eerste zes maanden van 2016 juist zag toenemen.

NVM Business signaleert in de markt steeds meer vraag naar flexibele huurcontracten. Hoewel op de prime locaties en door de grote ketens nog wel vaak een standaard vijf+vijf contract wordt afgesloten, zijn huurcontracten met een beëindigingsoptie na twee jaar ook in de grote steden aan de orde van de dag. Winkeliers zouden daarbij de mogelijkheid willen hebben contracten steeds met een jaar te verlengen, maar de huidige wetgeving stelt daar beperkingen aan. NVM Business pleit dan ook voor meer flexibiliteit in de wetgeving rondom de huur van winkelruimte, om zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de winkelier.

Doordat het aanbod aan beschikbare winkelruimte de afgelopen jaren is toegenomen en er minder vraag was van winkeliers, is er in de winkelstraten meer ruimte ontstaan voor daghorecazaken die dit gat dankbaar invullen. In Tilburg bijvoorbeeld hebben veel daghorecazaken een plekje gevonden. Daghoreca speelt daarmee een steeds belangrijker rol in het kernwinkelgebied, het versterkt de beleving en verhoogt de attractiviteit van een winkelgebied. En de verhuurder? Die heeft liever koffie dan leegstand.

< Alle thema's