Koning Willem I College: Optimale mix van theorie en praktijk

Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) heeft de hybride leeromgeving van de Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College uitgeroepen tot de belangrijkste innovatie van de afgelopen twaalf jaar. Deze erkenning is het gevolg van vijf jaar investering in samenwerking met het regionale bedrijfsleven. ‘Als onderwijs lopen we snel achter op de praktijk. Input vanuit bedrijven is dan ook onmisbaar’, aldus Marc Raaijmakers, directeur van de MHS.


Uitgave: Sept-Okt 2016
Thema’s: Meeting Management

Een hybride leeromgeving betekent dat de klassieke scheiding tussen theorie en praktijk wordt doorbroken, legt Marc uit. ‘Ons college heeft de sterke kanten van de school en de beroepspraktijk gecombineerd in nieuwe, rijkere leeromgevingen.’ Samen met onderzoeker Erica Aalsma is Marc de kartrekker van het leerconcept. ‘Om de vaak problematische kloof tussen de overgang van het onderwijs naar beroepspraktijk te dichten was er een nieuwe aanpak nodig. Waarom zou je pas in het derde jaar aan het vak mogen proeven?’

Enthousiast
Inmiddels werken en leren de studenten - naast hun stage - in vier verschillende horecaformules binnen het KWIC. Ieder met een eigen invulling die in samenwerking met het regionale bedrijfsleven is gerealiseerd. ‘Ook voor betrokken horecabedrijven is de samenwerking met het KWIC een verademing. Doordat het bedrijfsleven ziet dat er concreet met hun advies is omgegaan, zijn ze enthousiast. Daarnaast is het ook in hun belang dat er kwalitatief personeel is, dat het klappen van de zweep kent.’ Met sommige regionale bedrijven is er een adoptiebeleid. ‘Zij adviseren ons en komen regelmatig een kijkje nemen hoe onze studenten presteren. Andersom lopen de leerlingen stage in deze bedrijven om ervaring op te doen en de taal van het bedrijfsleven te spreken.’

Succesvolle toekomst
Marc noemt het rendement van deze optimale mix tussen theorie en praktijk hoog: ‘Het direct toepassen van kennis zorgt voor verankering en een toename van de intrinsieke motivatie. Onze studenten leren goed communiceren en de bedrijfsprocessen kennen. Zo worden zij opgeleid voor een succesvolle toekomst in de horeca.’ Inmiddels hebben meerdere vakgenoten en kijkje genomen in de keuken van MHS. ‘De hybride leeromgeving wint steeds meer terrein in het beroepsonderwijs. En dat is logisch, want een beroep leren doe je ook buiten de schoolbanken.’

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's