Rabobank Tilburg en omstreken: We zijn wakker geschud

Het enorme restafval van de inlegzolen zat hem niet lekker. Liever zag hij dat het materiaal werd hergebruikt. ‘Maar waar moet je als mkb’er beginnen?’, zegt Joseph van der Voorn van Podotherapie van der Kaa. ‘Bij de Rabobank’, reageert Yasser Chahed. ‘Want wij ondersteunen ondernemers richting een duurzamere onderneming.’ Yasser bracht Joseph in contact met POWER-ED. Sinds- dien zit Van der Kaa in een hele andere flow.


Uitgave: Sept-Okt 2020
Thema’s: Zakelijke dienstverlening Banken Financieel advies Financieel management Financiering Financieringspartner

Duurzaamheid. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Je wordt ermee doodgegooid. Begrippen die zelfs worden misbruikt voor marketingdoeleinden. ‘En dan betekenen ze helemaal niets’, zegt Joseph van der Voorn, operationeel manager. ‘Maar met louter kennis over duurzaamheid kom je net zo min verder, hoeveel informatiebijeenkomsten je ook bezoekt. Echte verandering heeft te maken met bewustwording en gedragsverandering. Díe kant wilde ik op.’ Yasser Chahed, accountmanager van Rabobank, hoorde die behoefte. Hij stelde Joseph voor aan Dave van Schaijk en Erik van den Oord van POWER-ED. Zij werkten jaren aan een uniek duurzaamheidsconcept, intussen gebundeld in een boek, dat ondernemers inzicht biedt in hun eigen kracht en mogelijkheden. ‘Een eyeopener’, gaat Joseph verder. ‘Gescheiden afvalemmers, zonnepanelen en elektrisch rijden is niet het enige wat uit de samenwerking is voortgevloeid. De hele organisatie is wakker geschud. Deze mentale meerwaarde maakt pas echt het verschil.’

Over de streep
‘Bij de methode van POWER-ED worden alle medewerkers betrokken’, weet Yasser. ‘Met die saamhorigheid kun je als bedrijf een stevig begin maken richting MVO.’ Dave en Erik leggen hun methode uit. De customer journey van POWER-ED onderzoekt allereerst de vier B-s: Bewustwording (MVO is meer dan bio-koffie schenken), Betrokkenheid (gemotiveerd zijn en het commitment aangaan), Businessmodel (vanuit een eigenstandig verdienmodel zodat een bedrijf zichzelf kan bedruipen) en Beleid (MVO koppelen aan beleidsparagrafen van de overheid waardoor POWER-ED fungeert als brug tussen bedrijf en overheid). ‘Vanaf het begin al lekker pragmatisch’, merkt Joseph op. ‘Dat haalde me over de streep om met ze in zee te gaan. Ze hielpen ons in eenvoudige taal en via simpele stappen zien wat wij als podotherapiepraktijk kunnen bijdragen. Behalve inzicht in onze eigen potentie zijn we ons ook meer bewust geworden van onze omgeving. Als drukke mkb’er ben je daar niet zo mee bezig.’

Kerstdiner
‘Klopt, we kijken ook naar de bedrijfsvoe- ring op het vlak van omgevingsbeleid’, legt Dave uit. ‘Dan kom je al snel uit bij het sociale aspect, dichtbij huis.’ Van der Kaa pakte dit spontaan op en stelde vorig jaar ruimte ter beschikking aan ouderen uit de buurt voor het kerstdiner. Een krachtig voorbeeld van MVO en duurzaamheid in relatie tot je omgeving. Simpelweg door je te verbinden. ‘MVO gaat namelijk niet alleen over materiële zaken, maar ook over de omgang met elkaar’, gaat Dave verder. ‘In een circulaire economie kun je sowieso niets in je eentje bereiken. Daar heb je anderen bij nodig. Erik, van huis uit econoom, haakt in: ‘Ja, MVO doe je samen. Kijk naar het restafval waar Joseph tegenaan loopt. 80 procent ervan gaat naar de verbrandingsoven. Dat is een enorme verspilling. Een oplossing zou zijn om dit restafval collectief in te zamelen en het materiaal te hergebruiken. Dat kun je mogelijk maken door samen te werken met partijen. Door een groot netwerk kunnen wij ook hier iets in betekenen. Onze klanten zijn ondernemers die openstaan voor verandering en bereid zijn tot samenwerking. Deze ingrediënten leiden tot succes.’

Omhoog tillen
Over succes gesproken. Erik en Dave hebben met hun Duurzame Innovatiescan in relatief korte tijd al zo’n vijftig bedrijven in Oss en al ruim tien in Tilburg geholpen. Zonder tijdslimiet, want elk bedrijf heeft haar eigen tempo. Het ene bedrijf doet er een jaar over, het andere drie maanden. Er wordt de ondernemer niets opgedrongen of aangepraat. ‘De kennis zit altijd opgesloten in de organisatie zelf. Het enige wat wij doen is de energie die in het bedrijf zelf zit, omhoog tillen. Alleen zo is en blijft de bewustwording ook echt van henzelf.’ Joseph merkt op: ‘Toen we een nieuw pand kochten werd er veel geïnvesteerd in de verduurzaming ervan. Maar wat haalt dat uit als je elke dag tegen kilo’s restafval aankijkt? Dát appeltje is nog niet geschild, maar we zijn op weg en nu al met kleine verbeteringen binnen het bedrijf bezig. Daar wilden we naartoe.’ De verklaring van de MVO-wijzer werd eind vorig jaar aan Van der Kaa feestelijk uitgereikt met champagne. Het certificaat prijkt sindsdien bij het bedrijf aan de voordeur.

Toekomstbestendig
De rol van de bank is niet meer wat het was. Voorheen was de accountmanager iemand die geld kwam brengen en halen. De afgelopen twee jaar koos Rabobank voor de koers om haar waarden ten aanzien van duurzaamheid richting klanten sterk uit te dragen. De ‘nieuwe’ accountmanager denkt hierbij actief met de klant mee. ‘De missie van Rabobank vertaalt zich in de slogan ‘Growing a Better World Together’, zegt Yasser. ‘We willen de mkb’er duurzamer helpen groeien. Op deze manier maken ondernemers hun bedrijf toekomstbestendig en dragen ze tegelijkertijd bij aan een betere wereld.’ Een win- winsituatie dus. Daar kan niemand iets op tegen hebben. 

Tekst: Jeanette van Haasen
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's