Column Jaap van Wijlen: 1 April


Uitgave: Mrt-April 2011
Thema’s: Belastingadvies Accountancy

1 april is voor de lolbroeken onder ons het hoogtepunt van het jaar. Een hele dag onbekommerd iedereen voor de gek houden en er mee weg komen. Voor anderen is 1 april een schrikbeeld: afrekenen met de belastingdienst over het verstreken jaar. Voor hen die niet zo thuis zijn in de fiscale regels de jaarlijkse bingo voor het goede doel.

Nu gaat de belastingdienst ons helpen met de vooringevulde aangifte. Loon- en rentegegevens worden door werkgevers en banken toch al aangeleverd. De belastingdienst gaat deze gegevens alvast voor u op de juiste plaats invullen. Handig. Nu is het invullen van een aangifte voor een particulier, iets van 80% van alle ingediende aangiften, toch al niet meer zo moeilijk. Vele aftrekposten zijn inmiddels geschrapt dus deze verbetering is niet indrukwekkend. Maar goed.

Nee, het zijn juist de aangiften van ondernemers, fiscale TBS’ers, DGA’s en vermogende particulieren die ons bezig houden. Willem Vermeend hield ons 20 jaar geleden al voor dat hij de fiscale wetgeving zodanig zou vereenvoudigen dat de belastingadviseurs werkloos zouden worden. Nou, daar heb ik nog niet veel van gemerkt. Het is niet leuker geworden, en ook niet gemakkelijker.

Er komt weer een ‘vereenvoudiging’ aan: de werkkostenregeling. Doodgewoon een bezuinigingsmaatregel. Als werkgever mag u 1,4% van de loonsom aan belastingvrije vergoedingen aan uw werknemers verstrekken. U mag dat in beginsel vrij invullen. Daarnaast mogen een zestal kostensoorten afzonderlijk belastingvrij worden vergoed: reiskosten, verblijfkosten, studiekosten, verhuiskosten en zo nog wat. En dan begint het weer: discussies over de uitleg van begrippen die bewust vaag worden gehouden. Het thuiswerken wordt steeds onaantrekkelijker terwijl het werken op andere werkplekken steeds leuker lijkt te gaan worden. Hoezo terugdringen van fileleed?

De werkkostenregeling is geschreven voor een maatschappij zoals het Ministerie
die wil zien, en niet voor een maatschappij zoals die nu is. Nu mag u nog kiezen tussen de oude en de nieuwe regeling, vanaf 2014 moet u verplicht over. De overgang van oud naar nieuw kan grote effecten hebben. U wordt dus weer aan de gang gezet. Pas maar op dat u niet voor de gek wordt gehouden.

Reageren?
jaap.van.wijlen@bdo.nl

Jaap van Wijlen, Partner BDO ’s-Hertogenbosch

< Alle thema's