ITSN: Voorkomen is beter dan genezen

Niemand is zo onverstandig te rijden in een auto zonder waarschuwingslampjes. Vreemd genoeg is het belang van IT-monitoring blijkbaar minder vanzelfsprekend.


Uitgave: Aug-Sept 2010
Thema’s: IT Digitalisering Duurzaamheid

Ruim 120 middelgrote bedrijven in de regio weten zich verzekerd van een gezonde IT-situatie. Dankzij continu monitoren en proactief beheer door ITSN wordt hun IT-infrastructuur immers optimaal benut en zijn hun IT-hulpmiddelen altijd beschikbaar. Dat deze full service bovendien geleverd wordt tegen een vaste prijs maakt het helemáál aantrekkelijk. 

Pragmatisch gebruik
'Voorkomen is niet alleen beter, maar ook goedkoper dan genezen', stelt Twan
Swinkels, Commercieel Directeur vestiging Eindhoven, 'daarom zijn preventie en proactief optreden zo belangrijk. Wij houden bij klanten voortdurend de vinger aan de IT-pols. Vandaar ook dat klanten met problemen meteen geholpen worden door degene die de telefoon opneemt; doorverwijzen of ‘u wordt later teruggebeld’ is er bij ons niet bij. Als het probleem via de telefoon niet oplosbaar is, gaan onze medewerkers ter plekke kijken wat er moet gebeuren.' 'Daarnaast evalueren wij viermaal per jaar, samen met de klant, de IT-situatie. Aan de hand van interventieen andere rapporten denken wij met hem mee over een pragmatisch gebruik van de IT-infrastructuur. Beheerbaarheid, beschikbaarheid én duurzaamheid staan daarbij voorop', vult Charles Thomas, Directeur ITSN Eindhoven aan. 'Wij zweren bij bewezen technologieën want de nieuwste snufjes hebben vaak nog te kampen met kinderziektes. Naargelang de situatie bij de klant kunnen we echter gemakkelijk op- of neerschalen; snel schakelen met andere woorden. Vanzelfsprekend hebben wij ook oog voor het evenwicht tussen economische en ecologische belangen.'

Klanten als ambassadeurs
In al die jaren heeft ITSN slechts één medewerker en één klant zien vertrekken; in het geval van de klant zorgde diens faillissement voor het einde van de relatie. 'Wij streven naar een langdurige klantrelatie', stelt Twan. 'Wij koesteren onze klanten want zij zijn onze beste verkopers. Veel nieuwe klanten vonden de weg naar ons op aanbeveling van bestaande klanten. Mond-tot-mondreclame is nog steeds de best denkbare vorm van reclame. Daarom ook hebben we eerst gezorgd voor een goede staat van dienst. Pas daarna kun je de publiciteit gaan zoeken. Misschien een wat traditionele manier van ondernemen maar volgens ons wel de enige juiste', besluit Charles.

< Alle thema's