Column Jaap van Wijlen: Arrogant?


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Accountancy Belastingadvies

Ik ga eens in de tien jaar naar een voetbalwedstrijd. In 2010 ging ik weer eens, en wel naar PSV - Feyenoord. Ja, net dié wedstrijd van 10-0 die Feyenoord een nieuw netnummer opleverde. Het was niet echt een spannende wedstrijd natuurlijk, en na het zesde doelpunt vond PSV - dat zelf ook niet geweldig speelde - het genant worden en juichte niet langer uitbundig bij elk volgend doelpunt. Het publiek ook niet. Dat zou arrogant zijn over gekomen. Ik denk nog vaak aan deze wedstrijd en de manier waarop partijen met elkaar omgaan.

In het diepe najaar werden in de politiek de messen geslepen. 2010 was staatsrechtelijk een enerverend jaar. De winst van de PVV, de pogingen - of juist niet? - Om tot een kabinet over links te komen, en vervolgens het nog nimmer vertoonde gedoogkabinet. Het belastingplan 2011 was een interessante vingeroefening om de nieuwe verhoudingen af te tasten, zowel tussen de regeringspartijen onderling als tussen regering en Kamer. Eerste proeve: de Tweede Kamer gaat akkoord met het belastingplan en het kabinet denkt daarmee de buit ook veilig langs de Eerste Kamer geloodst te hebben. Het werd echter nog spannend bij de verhoging van het BTW-tarief op de podiumkunsten.

De Eerste Kamer neemt op 14 december 2010 een motie aan waarin wordt verzocht af te zien van het voornemen de podiumkunsten per 1 januari 2011 onder het algemene BTW-tarief te brengen. Het kabinet heeft hier, een week voor het einde van het jaar, geen zin in, wetende dat de Eerste Kamer slechts de mogelijkheid heeft het gehele belastingplan af te schieten. Gedeeltelijke wijzigingen zijn niet mogelijk; het is alles of niets.

Enfin, we kennen inmiddels de afloop. De BTW-verhoging is doorgeschoven naar het nieuwe theaterseizoen. Maar wat in de nieuwe verhoudingen opviel was de manier waarop staatssecretaris Weekers de senatoren te woord stond. Slecht
voorbereid, powerplay spelend, met minachting voor de staatsrechtelijke verhoudingen. Ronduit stuitend. Nu heb ik sinds het vertrek van Balkenende niets meer gehoord over normen en waarden. Hier solliciteerde de staatssecretaris naar een ouderwetse draai om de oren van de senioren. En kreeg die ook. 2011 wordt een spannend jaar!

Reageren? jaap.van.wijlen@bdo.nl

Jaap van Wijlen, Partner BDO ’s-Hertogenbosch

< Alle thema's