Van Lanschot Chabot: De klant aan het stuur

Bedrijven helpen met het inzichtelijk en beheersbaar maken en houden van risico’s. Van Lanschot Chabot, met 220 medewerkers en het hoofdkantoor in Den Bosch, mag zich tot een van de grootste onafhankelijke verzekeringsmakelaars van Nederland rekenen. Een mix van deskundigheid, betrokkenheid, ‘high tech’ en ‘high touch’ als ingrediënten voor het juiste risicomanagement.


Uitgave: Jan-Feb 2011
Thema’s: Verzekeringen Risicomanagement Financieel management

Een van de oudste Nederlandse verzekeringsmakelaars en tevens de grootste
assurantiemakelaar in de regio Den Bosch. Sinds 1769 actief vanuit Van Lanschot Bankiers richt Van Lanschot Chabot zich op bedrijven en (zorg)instellingen, medici, dga’s en businessprofessionals zoals accountants, fiscalisten, interim-managers, advocaten en deurwaarders. Tot de uitgebreide klantenkring behoren middenbedrijven vanaf tien medewerkers maar ook multinationals. 'Eigenlijk alle ondernemingen waar complexe risico’s spelen en waarvoor wij de juiste specialisten in huis hebben. Vooral wanneer er maatwerk moet worden geleverd, zijn wij de juiste partner', aldus Sjef Vermeer, regiodirecteur Den Bosch. Verzekeringsoplossingen met risicomanagement als uitgangspunt. 'In het voortraject kijken we ook naar aspecten als preventie en levering- en betalingsvoorwaarden om de risico’s te beperken', aldus algemeen directeur Toine Beljaars. 'We zijn een kennisorganisatie op het gebied van risicoinventarisatie en risicobeheer. Kortom: wij komen met oplossingen waaronder verzekeringen met het oog op het beschermen van de continuïteit van de onderneming. Tevens zijn wij als volmachtbedrijf geautoriseerd om namens verzekeraars risico’s te accepteren en schades te regelen en te administreren. Wij adviseren ook over pensioenen, inkomens- en levensverzekeringen. Door onze schaalgrootte zijn we in staat superspecialisten op diverse vakgebieden in dienst te hebben en scherp in te kopen bij verzekeraars.'

Klantportaal
Sjef Vermeer: 'De afgelopen jaren heeft de prijs van verzekeringen bij onder-nemingen centraal gestaan. Natuurlijk is prijs belangrijk maar wij verwachten dat de komende periode toegevoegde waarde weer centraal zal staan. De juiste advisering waarbij de juiste verzekering het sluitstuk vormt. Dat kan in plaats van een kredietverzekering bijvoorbeeld een advies op het gebied van debiteuren-beheer zijn.' Van Lanschot Chabot investeerde de afgelopen jaren in de ontwikkeling van geavanceerde klantportalen. Naast het persoonlijke advies kan de klant ook online de polissen raadplegen, schades digitaal melden, mutaties doorgeven en premies opvragen. 'Het persoonlijk contact zal altijd blijven bestaan maar we breiden onze dienstverlening uit zodat de klant zelf kan kiezen. High tech en high touch', aldus Toine Beljaars. 'Een combinatie van gevoel voor de klant maar ook heel modern ingericht. Door de omvang van onze organisatie kunnen wij de persoonlijke relatie met onze klanten goed onderhouden. Wij zijn geen grote moloch en kennen geen ijzeren dame die ‘kies 2, 1, 4’ door de telefoon meldt. Je hebt hier te maken met mensen van vlees en bloed. Mensen die hun vak verstaan en de juiste oplossingen aandragen met een grote mate van betrokkenheid naar de klanten.'

< Alle thema's