Fontys Hogeschool ICT: We hebben het bedrijfsleven nodig

De regio Eindhoven is sterk op het gebied van digital science, artifical intelligence, big data en ICT. Lector Big Data, Gerard Schouten van Fontys Hogeschool ICT benadrukt dat dit niet door één bedrijf of onderwijsinstelling komt. ‘Het bedrijfsleven, studenten, onderwijs en overheid werken samen om mens en maatschappij verder te helpen.’


Uitgave: Jan-Feb 2021
Thema’s: Onderwijs ICT Samenwerking Ketensamenwerking

Fontys Hogeschool biedt hbo-opleidingen op verschillende locaties in Zuid-Nederland. De meeste studenten stromen in na het behalen van een havo- of mbo-diploma niveau 4. Fontys Pro is de afdeling voor deeltijdopleidingen. Professionals kunnen hier terecht voor opleidingen en cursussen waarin extra nadruk ligt op de TEC-skills: technologie, entrepreneurship en creativiteit. Dit zijn skills waarmee je jezelf kunt blijven onderscheiden.

Samen onderzoek doen
Bij zo goed als alle Fontys-opleidingen is het werkveld als partner in education nauw betrokken. Fontys Hogeschool ICT heeft als enige ook partners in innovation. ‘Dat zijn bedrijven uit diverse sectoren, waaronder de maakindustrie, waarmee we samen onderzoek doen en die iets aan dat onderzoek hebben’, vertelt Mark de Graaf, lector Interaction Design. ‘Ook de toegang tot studenten is aantrekkelijk voor werkgevers. Daarnaast brengen we bedrijven met elkaar in contact en bieden we dus ook een interessant netwerk.’

Goede basis
Bedrijven denken mee over de inhoud van het onderwijs en verzorgen gastcolleges en stageplekken. In de eerste twee jaar leggen studenten een goede basis voor hun latere vakgebied. De jaren drie en vier zijn vooral op onderzoek gericht. ‘Studenten worden niet opgeleid tot onderzoeker, maar voorbereid op een toekomst waarin hun werk continu verandert’, leg Mark uit. ‘We groeien hard en willen er een duurzaam concept van maken. Dit past bij onze transformatie van onderwijs- naar kennisinstelling. Zonder het bedrijfsleven kunnen we dit onderwijsconcept niet uitvoeren.’ De onderzoeksprojecten worden veelal uitgevoerd vanuit het Fontys Innovation Lab op Strijp-TQ.

PSV
Bij Fontys Hogeschool ICT helpen ze de maatschappij verder door samen met het werkveld te innoveren. ‘Dat kan met bedrijven in de ICT, maar ook met overheden, zorg, andere onderwijsinstellingen zoals de Technische Universiteit Eindhoven en bedrijven uit andere branches.’ Bedrijven die partner of innovation zijn brengen vragen in, de lectoren bundelen die tot onderzoeksprojecten van gemiddeld een half jaar. Gerard geeft als voorbeeld: ‘Bij PSV willen ze weten hoe ze een goede digitale gemeenschap op kunnen bouwen. We weten dat die vraag ook relevant is voor veel bedrijven in de maakindustrie.’

Robots
De lectoren leggen uit dat het vastleggen van eindtermen voor een vierjarige studie ICT heel lastig is doordat technologie zich razendsnel ontwikkelt. ‘Daarom hebben werkgevers inbreng en kunnen we afgestudeerden afleveren die met hun kennis en vaardigheden aansluiten op de arbeidsmarkt.’ Studenten werken samen met de partnerbedrijven aan innovatieve oplossingen met bestaande technieken. Zo ontwikkelen ze de vaardigheden om de mogelijkheden van technologie te doorgronden en die toe te passen om de maatschappij vooruit te helpen. ‘In de toekomst zullen we steeds minder mensen hebben om te werken in bijvoorbeeld de metaalbranche en de zorg’, stelt Mark. ‘We houden ons onder andere bezig met de vraag of en hoe we dit kunnen oplossen met robots. De meeste robots staan nu in kooien in fabrieken, ze kunnen niet samenwerken met mensen. We onderzoeken in welke mate we gedrag van mens en robot op elkaar af kunnen stemmen zodat een robot bijvoorbeeld een persoon in en uit bed kan tillen.’

Therapie
Ook het onderwerp online therapie is actueel. ‘Therapeuten geven aan lichamelijke signalen te missen. Als we met technologie, zoals een hartslagmeter en camera’s die emoties detecteren, aan de therapeut kunnen laten zien wat er met de cliënt gebeurt, dan komt dat de therapie ten goede.’ Belangrijk onderdeel is het vinden van een manier om therapeuten de technologie te laten accepteren en omarmen. ‘Hen laten ervaren dat technologie een toevoeging is en kan helpen hun werk beter te doen.’ Gerard houdt zich veel bezig met biodiversiteit. ‘Ik onderzoek met studenten en het bedrijfsleven hoe we met moderne technologie, zoals drones, dataopslag in the cloud, en AI de teruglopende biodiversiteit in kaart kunnen brengen.’ Ondernemers die interesse hebben, kunnen kennis maken met Fontys Hogeschool ICT tijdens het event ICT in Practice 2021.

Online event ICT in Practice
Meer weten over Fontys Hogeschool ICT, het onderzoek dat ze hier doen met studenten, docent-onderzoekers en partners uit het werkveld? Bezoek op 4 februari het online event ICT in Practice. Initiatiefnemer en onderzoeker Applied Games, Tom Langhorst: ‘Lectoren vertellen er over de ambities van Fontys Hogeschool ICT voor de komende zes jaar. Ze werpen een blik in de toekomst, op hoe de maatschappij verandert en hoe we die verder kunnen helpen met behulp van IT en digitalisering.’ Het event vindt online plaats, maar ook deze editie kunnen ondernemers langs de verschillende projecten ‘lopen’, kennismaken met en vragen stellen aan studenten en netwerken met Fontys-onderzoekers en partnerbedrijven. Inschrijven kan op: www.ictinpractice.nl. ‘Voor ons is dit event een mooie manier om ons netwerk uit te breiden en om nieuwe education en innovation-partners te vinden.’ 

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's