Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken: Kiezen voor een kritische bankier

Van alle genodigde partijen stelde Rabobank de meest(e) kritische vragen. Dat zij mij het vuur aan de schenen legde, was niet leuk; maar het was wel wat ik van een huisbankier verwachtte’, aldus Gerbert Thelissen van Cadmes.


Uitgave: Juli-Aug 2014
Thema’s: Financieel advies Financieringspartner

De genodigde partijen waren meerdere bancaire dienstverleners. Zij werden door directeur-eigenaar Thelissen uitgenodigd voor een heroriënterend gesprek. Aanleiding was onder meer het feit dat Cadmes het Benelux-dealerschap van ‘SolidWorks’ had verkregen en internationaal ging opereren.

CADCAM
‘Naast datamanagement bieden we vooral creatieve oplossingen en bewezen technologieën  op het vlak van CAD, CAM en PDM. Maar onze service gaat veel verder dan het louter implementeren van tools. Wij ondersteunen onze klanten ook met optimalisatieadvies, support, trainingen en manuals’, stelt directeur Thelissen. ‘Met een goede tool ben je er immers nog niet. Om de commerciële en technische mogelijkhedenvan een product optimaal te kunnen benutten, moet je het vakkundig en efficiënt weten te hanteren. Dat je een goede hamer en goede spijkers gebruikt, maakt van jou nog niet een goede timmerman. Hoe je kennis voor je organisatie behoudt en beschikbaar maakt voor anderen en op welke wijze deze informatie gedeeld kan worden, bepalen hoe competitief je kunt zijn als bedrijf. Wij zorgen niet alleen voor de beste hamer en de beste spijkers, maar ook voor de beste timmerman op het juiste moment op de beste plaats.

Groei en volume
Toen ik in 1997 aantrad, waren we met twaalf medewerkers; vandaag zijn dat er 95 en heeft Cadmes vestigingen in Nederland, België en Duitsland. Als ik echter ook in de toekomst meerwaarde wil leveren, moet ik zorgen voor volume en schaalvoordeel. Dat betekent nog meer technologie in huis  halen en nog meer groeien als onderneming. Wat dat laatste betreft zie ik met name in Duitsland heel wat mogelijkheden. Een andere, eerder vaktechnische uitdaging, is om ontwerpen nog meer configurabel te maken. Pas als je de klantspecifieke eisen zoveel mogelijk aanpasbaar kunt maken en vervolgens het product zo snel mogelijk kunt leveren tegen een zo laag mogelijke prijs, ben je mondiaal  competitief.’ Om het confi guratieaspect te verduidelijken opent directeur Thelissen een softwareprogramma. Een simulatieoefening moet resulteren in het ontwerp van een truck. Aanklikken van allerlei opties omtrent de gewenste versnellingsbak, cabine, aandrijving, maximaal gewicht enzovoort leiden inderdaad binnen de kortste keren tot een ontwerp op maat. ‘Een offerteproces van weken, met tal van productiemogelijkheden, wordt op die manier teruggebracht tot een paar minuten. Bovendien kan de klant meteen zien wat het ontwerp gaat kosten’, zegt Gerbert enthousiast.

Mini-Masterprogramma
‘Als bank zijn wij op onze beurt gaan nadenken over het verhogen van onze toegevoegde waarde’, voegt Bert van Rooij, kerndirecteur Vught en accountmanager Grootzakelijk Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken, toe. ‘Hoe kunnen we ondernemers nog beter ondersteunen en adviseren? Die denkoefening resulteerde onder meer in het mini-Masterprogramma dat we samen met de Coöperatie Fabriek (opgericht door voormalige Rabobank medewerkers) hebben ontwikkeld. Het programma is uitsluitend bedoeld voor relaties van de Rabobank en bestaat uit acht avondbijeenkomsten in een periode tot november 2014. Elke sessie besteedt aandacht aan een bepaald onderwerp (Marketing management, Strategisch management, Financieel management, Verkopen, Operations management, Creativiteit & Innovatie, Persoonlijk leiderschap en Verandermanagement). De deelnemende DGA’s hebben met elkaar gemeen dat zij bereid zijn zichzelf en hun onderneming aan een kritische blik te onderwerpen. Ze nemen deel aan dit programma omdat ze verder willen groeien. De kracht van het programma is dat het gelijkgestemden uit verschillende sectoren samenbrengt en hen in staat stelt de theorie meteen aan de praktijk te toetsen.’

Samen naar school
Gerbert Thelissen is een van de enthousiaste cursisten. Hij heeft net de eerste sessie achter de rug. ‘Toen Bert mij hierover benaderde, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Als ik de kans krijg om iets te leren, grijp ik die ook met beide handen aan. Dus zat ik afgelopen week weer in de schoolbanken’, lacht hij. ‘Los van de inhoud was het ook een erg leuke bijeenkomst. De grote onderlinge interactie droeg daar zeker aan bij. Doordat de cursisten uit verschillende sectoren komen (Bouw, Transport, ICT, Recruitment) krijg je ook verschillende benaderingen van een situatie of een probleem. Toch bleken er verrassend veel raakvlakken te zijn. De herkenbaarheid was groot. Wat ik overigens zeer waardeer is dat Bert ook aan het programma deelneemt.’ ‘Het geeft me de kans nog beter te begrijpen waar ondernemers als Gerbert mee te maken hebben’, reageert accountmanager Van Rooij. ‘Wat maakt een bepaald onderwerp bij hen los? Hoe reageren ze? Het zorgt voor meer inzicht in de ondernemer en zijn onderneming. Bovendien stelt het me in staat achteraf dieper op bepaalde aspecten in te gaan.’ ‘Jaren geleden maakte de Rabobank het mij behoorlijk lastig met haar kritische opstelling’, zegt Gerbert gekscherend, ‘maar daar ben ik achteraf gezien alleen maar blij om. Tot op heden is mijn huisbankier immers de strategische en kritisch meedenkende partner gebleken die ik mijzelf en Cadmes toewenste. Kortom, ik ben nog steeds zeer tevreden met de keuze die ik toen maakte.’

< Alle thema's