Ondernemen met Visie: Marc Hoedemakers

‘Goed ondernemerschap vraagt om visie, flexibiliteit en samenwerking. Voorbereid zijn op wat de klant van morgen vraagt. Naadloos aansluiten bij de verwachting’, stelt zijn website. Maar hoe breng je dit in de praktijk? En hoe ver reikt de samenwerking? We vroegen het Marc Hoedemakers: de derde generatie in het familiebedrijf Hoedemakers. Daarnaast is hij voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging afdeling ’s-Hertogenbosch. Bovendien was hij vijftien jaar lang voorzitter van het Rosmalens Ondernemers Contact.


Uitgave: Juli-Aug 2015
Thema’s: Ondernemen met visie Ondernemen Bouw

‘Flexibiliteit is een modewoord geworden. Natuurlijk moet je flexibel zijn, maar het is niet meer de onderscheidende factor’, begint Marc. ‘Daarentegen maakt de samenwerking die je aangaat steeds meer het verschil. In de bouw- en ontwikkelingssector wordt nog te veel gedacht vanuit het traditionele opdrachtgeverschap: de architect maakt een bestek, aan de markt wordt gevraagd wat het kost, vervolgens wordt op prijs geselecteerd. Maar een architect kan nooit in zijn eentje 100% vastleggen wat hij met het eindproduct beoogt. Samen met de bouwer en overige adviseurs - en niet te vergeten de klant - kan hij dat wel. Zeker in onze sector is er nog een lange weg te gaan als het gaat om samenwerken.’

Cross-sectoraal
‘Met name het voorzitterschap van eerst het ROC en nu het BZW, heeft me doen inzien hoe belangrijk het is om je oogkleppen af te zetten en breder te kijken dan het eigen vakgebied. Heb aandacht voor wat er in de maatschappij speelt en maak vervolgens de vertaalslag naar je eigen bedrijf. Vanuit dat cross-sectoraal denken hebben wij afgelopen mei, samen met Agrifood Capital, een sessie georganiseerd over gezond wonen 2030. Ook vrijdenkers van andere organisaties dachten mee over de veranderende woonbehoeftes, de communityvorming, de toenemende verstedelijking en domotica van de toekomst. Die
sector-overschrijdende brainstorming leidde tot innovatieve ideeën en kansen voor nieuwe producten en diensten. Door dingen met elkaar te verbinden, kom je tot nieuwe inzichten.’

Meer dan creativiteit
Kun je léren met een brede en open blik naar de markt te kijken? ‘Je kunt het wel leren, maar het moet ook in je zitten. Daarnaast moet je het durven’, zegt Marc. ‘Echte ondernemers hebben die durf. In dat opzicht kun je durf ook vertalen als creatief
ondernemen. Maar hierbij wil ik graag opmerken dat goed ondernemerschap veel meer vereist dan enkel creativiteit. Ook kunstenaars moeten geld verdienen om te overleven. Naar mijn mening wordt er te veel gefocust op het creatieve aspect van ondernemen en gaat men voorbij aan het belang van onder andere goed geregelde personeelszaken, belastingen en verzekeringen. Naar die aspecten moet net zoveel aandacht uitgaan.’

Ongevraagd
Hoedemakers’ bedrijf werd tot drie keer toe bekroond als meest klantgerichte bouwer van Nederland. Daarom de vraag hoe de ultieme klantgerichtheid er uitziet? En hoe bereid je je voor op wat de klant van morgen wil? ‘Je kunt uiteraard marktonderzoek laten doen’, antwoordt Marc. ‘Maar ik geloof niet dat Apple ooit vooraf liet onderzoeken wat de gebruiker van een iPad verwachtte. Je moet goed luisteren naar de behoefte van de klant en vervolgens zelf vorm geven aan die behoefte. Daarbij mag je best wat eigenzinnig zijn. Visualiseer het voor de klant. Laat hem de mogelijkheden zien. Draag ongevraagd opties aan, dingen om het nog beter te doen. En om op de eerste vraag terug te komen: wij proberen goed te kijken naar het verwachtingspatroon van de klant en proberen hem daarin optimaal te ondersteunen. Bij elk woningbouwproject bijvoorbeeld, communiceren we volgens het drietrapsmodel: vooraf, een week voor de oplevering en bij de sleuteloverdracht. Als er iets fout gaat tijdens het proces, zeggen we dat. Maar we geven ook direct aan hoe we het hebben opgelost. Het gaat om het totaalpakket. Om de manier waarop je voor, tijdens en na het proces de klant informeert, begeleidt en ontzorgt. Vooral het begeleiden is daarbij essentieel.’

Ondernemerstips van Marc Hoedemakers:
• Blijf vernieuwen
• Kijk (ver) vooruit
• Neem beslissingen op basis van argumenten, niet op basis van emoties
• Kijk goed naar het bedrijfsbelang
• Ondernemen is topsport, dus zorg dat je fit bent

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's