Taylor Mates: Héél veel meer dan een polis sluiten

Hoe wil je de dienstverlening omtrent je verzekeringen hebben? En hoe wil je je verzekeringsprogramma inrichten? De meeste klanten zoeken eerst naar het antwoord op vraag twee, terwijl het vinden van een ‘adviseur in zekerheid’ hun topprioriteit zou moeten zijn.


Uitgave: Juli-Aug 2015
Thema’s: Financieel management Financieel advies Verzekeringen Risicomanagement

‘Het is een positieve benaming voor risicobeheer’, zegt directeur Peter Taylor Parkins over de bedrijfsomschrijving. ‘Als klant wil je financieel ondraagbare risico’s verzekeren. Je indekken tegen onzekerheid brengt zekerheid. Dat is precies wat Taylor Mates kan bieden. Vandaar de keuze voor de pay-off ‘Ondernemers in zekerheid’.’ 

Outsourcen of zelf doen?
‘Uiteraard bepaalt de opdrachtgever of hij zijn risicobeheer wil outsourcen of liever zelf doet. Online verzekeringen zijn toegankelijker geworden, maar daardoor ook complexer. Het advies dat je in dat geval krijgt, is bijna altijd gestuurd - lees gelieerd - aan een bepaalde verzekeraar. Hoe independent is Independer? Wij opereren volkomen onafhankelijk als adviseur van onze klant. Wij zijn zeer bewust geen volmachthouder noch een gebonden adviseur. Dat is een groot goed. Anders gezegd, het belang van de klant staat bij ons écht voorop. Het feit dat ons bedrijf gerund wordt door drie ondernemers impliceert bovendien dat we niet alleen als risicobeheerder met de klant
praten, maar ook als collega-ondernemers. We denken als ondernemer. Weten wat ondernemen inhoudt. Kennen de risico’s.’

Meer dan een polisje
‘Risicobeheer omvat zoveel meer dan het louter afsluiten van een polisje’, vervolgt directeur Taylor Parkins. ‘We denken preventief mee, zowel wat betreft de middelen die worden ingezet, als de organisatorische mogelijkheden hierbij. Immers, vergoeding bij schade is fijn, maar voorkomen of beperken is nog fijner. Stem in het kader van risicobeheer ook de verzekeringsovereenkomsten af met contracten zoals algemene voorwaarden, vennootschapsovereenkomsten en arbeidscontracten. Vaak wordt aan dit aspect weinig tot geen aandacht besteed, noch bij het aangaan, noch periodiek. Dit onderdeel van risicobeheer brengt ondernemers echter doorgaans veel duidelijkheid. Duidelijkheid die in de regel ook leidt tot premiebesparing, iets wat onze opdrachtgevers graag omarmen.’

Alles onder één dak?
‘Bestaat absoluut niet’, antwoordt Peter resoluut op de vraag of alles-onder-een-dak voor de klant de meest lucratieve formule is. ‘Die kreet hoor je te pas en te onpas. De realiteit is echter dat je vaak kwalitatief minder goed en allesbehalve goedkoper uit bent als je alle verzekeringen bij één verzekeraar of één adviseur onderbrengt. Stel dat verzekeraar A gespecialiseerd is in autoverzekeringen en B in gebouwenverzekeringen. Dan ga je toch niet alles bij A of B onderbrengen? Daarnaast hebben we ook te maken met het publieke stelsel, waarin sociale verzekeringsvoorzieningen zijn opgenomen. Ondernemers hebben soms een verplichte deelname aan bepaalde beroepsverzekeringen. Kortom, bij ieder
bedrijf en iedere persoon lopen verzekeringen langs meerdere kanalen. Wij zijn de paraplu
boven het geheel. We tonen de klant hoe de verschillende kanalen zich tot elkaar verhouden. Concreet betekent het dat we de markt monitoren op risicodekkingen. Waar
we invloed kunnen uitoefenen, kijken we primair of de voorwaarden aansluiten bij de behoefte van onze klant. Vervolgens kijken we naar de prijsstelling. We leggen de klant
bijna altijd een aantal keuzemogelijkheden voor. Uiteindelijk komen we samen tot een passende invulling van polissen.’ 

Eén medewerker per jaar
Bij zijn start als ondernemer schreef Peter een ondernemersplan. Daarin stelde hij zich tot doel het bedrijf elk jaar met één medewerker te laten groeien. Ruim 24 jaar later staat de teller op 26 medewerkers. Geldt deze doelstelling onveranderd? ‘We geloven in groei, maar het mag niet ten koste van aandacht voor de klant en kwaliteit gaan’, luidt het antwoord. ‘Om de kwaliteit te kunnen handhaven is groei in beheerste stappen nodig. De laatste jaren zijn wij, mede door de toenemende complexiteit in onze sector, eerder op zoek naar complementariteit dan naar groei. Het past bovendien in de nieuwe realiteit en nieuwe dienstverlening die we ruim vijf jaar geleden uittekenden. Nieuwe dienstverlening met
als uitgangspunt: loyaal aan de klant zijn!’ 

De kat uit de boom kijken
‘In een tijd van economische neergang, waarbij de sector gebukt ging onder bezuinigingen en partijen fuseerden om te overleven, ging Taylor Mates inderdaad flink
investeren’, beaamt Peter, ‘eerst in een nieuwe organisatie, daarna in een prachtig nieuw pand. Onze sector is laat conjunctuurgevoelig; we voelen een crisis pas laat. Dat gaf ons de gelegenheid om de kat uit de boom te kijken. Om te observeren welke weg de klant in wilde. We zagen dat bedrijven bewuster werden en dat de klant iets nieuws wilde. Het deed ons besluiten onze dienstverlening anders te gaan inrichten. We herschreven ons complete ISOkwaliteitshandboek. Dat was ook nodig, want het was nog gebaseerd op de oude wereld. We benoemden nieuwe competenties, die ook ingevuld werden. Er kwamen
nieuwe automatiseringsprocessen. We namen afscheid van bepaalde medewerkers en trokken een ander type medewerkers aan. Na drie jaar was onze organisatie volledig aangepast aan de nieuwe realiteit. Daarna gingen we op zoek naar een pand dat beter paste bij de nieuwe dienstverlening. Dat hebben we ingevuld met dit rijksmonumentaal pand, het voormalige hoofdkantoor van de Koninklijke Bergoss Tapijtfabrieken. Het eindresultaat van een bijna twee jaar durende renovatie, sluit perfect aan bij Taylor Mates. Dit pand ademt duurzame kwaliteit, samenwerking en openheid uit. Het staat symbool voor de duidelijkheid die wij brengen.’

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Kees Bennema

< Alle thema's