Ondernemen met Visie: Aukje Kuypers

De slogan van technisch dienstverlener Kuijpers ‘Echte mensen, echte oplossingen’ is CEO Aukje Kuypers (40) op het lijf geschreven. Naast haar indrukwekkende rijtje eretitels Zakenvrouw van het Jaar, nominatie Helmonder van het jaar, topvrouw en bouwvrouw, is Aukje namelijk vooral een echt mens.


Uitgave: Juli-Aug 2019
Thema’s: Ondernemen Installatiebedrijf

Wanneer ik me verontschuldig voor de grote tor op mijn pols, een neptatoeage die ik van een grootgrutter bij de kassa ontving, stroopt ze spontaan haar mouw op. Zij heeft zelf ook twee van zulke neptatoeages. ‘Ik ben de vierde generatie die ons familiebedrijf leidt. Inderdaad Aukje Kuypers met ‘y’, terwijl het familiebedrijf Kuijpers met ‘ij’ wordt geschreven. Er is in het verleden een foutje gemaakt bij de aangifte op het gemeentehuis, maar het is echt dezelfde familie.’

In de belangstelling
‘Spotlights vind ik oninteressant. Dat ik zo in de belangstelling sta neem ik niet te persoonlijk. Het is een opsteker voor het bedrijf, het geeft ons zelfvertrouwen. Door die bekendheid kunnen we onze visie breed uitdragen en mede daardoor interessante opdrachten in de wacht slepen die onze knowhow bij de start van een bouwproces vereisen. Dat is uiteindelijk voor de hele branche positief.’ Aukje verduidelijkt: ‘Vroeger werd aan installateurs vooral gedicteerd wat ze moesten doen, tegenwoordig zijn we gelijkwaardige partners met hetzelfde doel: smart well building. Toekomstbestendige gebouwen, vaak voorzien van slimme technologie, die het welzijn van mensen en de transmissie naar een circulaire wereld echt bevorderen.’

Chaotische natuur
‘Ik voel me verantwoordelijk voor onze ruim 1.250 medewerkers, maar ik laat me er niet door verlammen. De kernwaarden van de familie sluiten naadloos aan bij mijn overtuigingen. Daardoor pas ik goed op deze plek, waarbij ik bijzondere aandacht heb voor de energietransitie. Mijn grootste meerwaarden zijn een duidelijke focus en het talent om snel te kunnen schakelen. Ik heb weliswaar een wat chaotische natuur maar gelukkig ondervind ik daar weinig last van, dankzij de hulp van mijn gestructureerde collega’s.’

Discussie is goed
‘Transparantie is essentieel binnen onze organisatie; we stimuleren openheid en eigen verantwoordelijkheid in een omgeving waar alles bespreekbaar is. We baseerden zelfs de inrichting van ons bedrijf op verbindingsmomenten. Door bijvoorbeeld het koffiezetapparaat bewust niet te verstoppen in een hoekje, maar op een ruime plek te zetten waar mensen gemakkelijk spontaan met elkaar in contact komen. We stimuleren dynamiek door weinig gebruik te maken van muren en deuren, waarbij natuurlijk rekening gehouden wordt met ‘hoge en lage drukgebieden’; er zijn ook plaatsen om rustig te kunnen werken. Verder zijn we als club divers, qua achtergrond, opleiding en afkomst. Daarmee ontstaat er een voedingsbodem voor nieuwe ideeën en uitwisseling van kennis. Discussie is goed en tegenspraak is verhelderend. Je hebt niks aan ja en amen, daar kun je niet van leren.’

Optelsom
Sinds Aukjes aantreden is het aantal vrouwelijke collega’s gestegen van 58 naar ruim 100, van wie steeds meer in technische functies, en inmiddels heeft er een verviervoudiging van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt plaatsgevonden. ‘Hoewel dit een technisch bedrijf is, merk ik dat zakendoen persoonlijk is; mensen doen zaken met mensen. Als die elkaar iets gunnen komen er mooie dingen tot stand. Een voorbeeld van een technische oplossing waarin al onze kennis zit, is de circulaire WKO skid. Een klein machinekamertje dat de warmtekoudeopslag (je verwarmt en koelt een pand door de energie tijdelijk op te slaan in de bodem) regelt. Echt de optelsom van kennisdelen met verschillende partijen, om uiteindelijk tot iets te komen waarvan elk element duurzaam is. Geweldig!’

Mooiere wereld
‘Ik ben blij met de titel zakenvrouw van het jaar, maar in wezen ben ik een idealist. Een idealist met het doel om een mooiere wereld te bouwen. Daar zet ik mij dagelijks voor in.

Aukje valt regelmatig in de prijzen: In 2018: 37ste Prix Veuve Clicquot / Zakenvrouw van het Jaar, nominatie Helmonder van het jaar, Topvrouw van de Brainport Regio Eindhoven. In 2019: Bouwvrouw van het jaar.

Vrouwen luisteren anders ‘Wat ik een typisch vrouwelij ke eigenschap vind? De meeste vrouwen nemen meer tijd om te luisteren, waardoor ze andere vragen stellen en een gesprek zich eerder verdiept. Verder denk ik dat ieder mens, ongeachte sekse of afkomst, van toegevoegde waarde is.’

Tekst: Henrike Brouwer
Fotografie: Arnold Reyneveld

< Alle thema's