Tijdvoortalent.nu: YouTube als leraar

Dan maar een training! Het is het stereotiepe HR-antwoord op de vraag naar scholing van medewerkers. Een verkeerd uitgangspunt vindt Tom Koot van KPC Groep, want leren omvat veel meer dan het louter trainen van vaardigheden.


Uitgave: Mei-Juni 2010
Thema’s: Training Coachen

In een arbeidsmarkt die kampt met een structureel tekort aan talent, wordt talentmanagement van strategisch bedrijfsbelang. Daarom helpt Tijdvoortalent.nu bedrijven bij het blootleggen, ontwikkelen en inzetten van talent.

Hamvraag
'Bedrijven geven veel geld uit aan de ontwikkeling van medewerkers maar spijtig genoeg is dat vaak weggegooid geld. Cursisten keren dan wel enthousiast terug van een ‘leuke’ training maar na een paar maanden blijkt er weinig veranderd te zijn in hun gedrag of werkwijze. Niet verwonderlijk,' zegt senior adviseur Koot, 'want ‘leren’ is doorgaans nog onvoldoende ingebed in de bedrijfsstrategie. De eerste en belangrijkste vraag die elk bedrijf zich moet stellen is ‘wat willen wij bereiken en wat is daarvoor nodig?’. Meer dan eens blijkt dan dat het nodige talent aanwezig is maar onvoldoende onderkend en benut wordt. Het is de kunst om dat talent naar boven te halen.'

Kleurengamma
'Bedrijven associëren ‘leren en ontwikkelen’ nog te veel met ‘trainen’ en die eendimensionale benadering werkt niet. Enerzijds omdat niet alles met training kan worden aangeleerd, anderzijds omdat bepaalde leerprocessen niet of juist wel bij een bepaalde denkvoorkeur van medewerkers passen. Je kunt grosso modo vier leertypes onderscheiden. ‘Blauw’ zweert bij feiten en cijfers, ‘rood’ voelt zich prima in een rollenspel, ‘groen’ heeft behoefte aan instructies en ‘geel’ steekt het meeste op van brainstorming en mindmapping. Organisaties maken bij het ontwerpen van scholingsprogramma’s te weinig gebruik van alle vier de types en dat gaat ten koste van winst. Leren moet winst opleveren. Winst in geld, efficiëntie, werkplezier of continuïteit. Het bedrijf zelf bepaalt het speerpunt van de scholing en moet zorgen voor verankering van het geleerde, bijvoorbeeld door de leidinggevende het leerproces van de medewerker te laten opvolgen, bij functioneringsgesprekken, in beloning en waardering.'

Nieuwe media
Naast klassieke tools als trainingen, handleidingen en instructieboekjes kunnen nieuwe media eveneens waardevolle leermiddelen zijn. 'Denk aan de kabellegger die in een moeilijke situatie het YouTubeachtige instructiefilmpje op zijn PDA kan raadplegen. Daar gaat het naartoe. Er zijn legio leermogelijkheden; het gaat erom die methode te vinden die het meeste bedrijfsrendement oplevert. Dat is onze insteek en dat is het vraagstuk dat Tijdvoortalent.nu tracht op te lossen.'

< Alle thema's