Ondernemen met Visie: Arno Smits

Het is niet alleen zijn vak maar ook zijn verantwoordelijkheid om nederland verkeersveiliger te maken, vindt Arno smits. Zijn toekomstig Verkeers-Educatiecentrum is een gigantische stap in die richting.


Uitgave: Nov-Dec 2009
Thema’s: Ondernemen met visie Opleidingen

Het dodelijk ongeval waarvan Arno in 1989 getuige was, vormt achteraf gezien, de kiem van zijn visie op verkeersveiligheid. Hij zag wat een menselijke inschattingsfout tot gevolg kan hebben. De ellende van - de doorgaans naamloze - verkeersslachtoffers in de krant, kwam plots wel héél dichtbij. Vanaf dat moment ijvert Arno Smits voor meer veiligheid op de weg.

Idealistische pionier
'Mensen vragen wel eens of dat idealisme verenigbaar is met het runnen van een bedrijf', zegt Arno, 'en of de balans tussen commercieel denken en mijn passie voor verkeersveiligheid wel haalbaar is. Ik maak dan steevast de vergelijking met een chirurg: die wordt ook betaald voor wat hij doet maar hij doet er wel een hoop goeds voor terug. Ik wordt geaccepteerd en kan mensen gemakkelijk enthousiasmeren; dan is het voor mij vanzelfsprekend om iets terug te doen voor de maatschappij waaraan ik zoveel te danken heb. In mijn geval is dat mijn bevlogenheid en expertise aanwenden voor een betere verkeersveiligheid. Die drang heb ik eigenlijk altijd wel gehad; wij hadden in Oss het bromfietsexamen lang voordat het landelijk verplicht werd en ook het dodehoekproject is hier ontstaan.' Arno geeft toe dat hij door beroepsorganisaties als Bovag gezien wordt als een pionier op het terrein. 'Zij weten waar ik voor sta en kennen de toegevoegde waarde die ik te bieden heb.'

Kaf en koren
Smits vindt het jammer dat er in de sector weinig controle is op de wildgroei van rijscholen. 'Onderhand zijn er zo’n 5000 in Nederland. ‘Rijinstructeur’ is een vrij beroep. Met het juiste papiertje kan iedereen een rijschool beginnen. Het gevolg van dat overaanbod is dat klanten vaak alleen naar het aantal lessen en het prijskaartje kijken dat aan het behalen van een rijbewijs hangt. De vraag die een ouder in de eerste plaats zou moeten stellen is echter: ‘Ik heb een dochter en die is me erg  veel waard. Ik wil dat zij de beste opleiding krijgt zodat de kans op een ongeval minimaal is?’ Dáár gaat het om. Weet je dat 95% van alle ongevallen te wijten is aan een menselijke fout? De auto’s vandaag zijn kwalitatief goed en ook de infrastructuur is verbeterd. Wij moeten ons dus vooral focussen op het rijgedrag van chauffeurs.'

VerkeersEducatieCentrum
Ook Oss, de gemeente waarin Smits actief is, heeft verkeersveiligheid hoog op de prioriteitenlijst staan. Oss heeft namelijk het ambitieuze plan opgevat om een ‘Weg van de Toekomst’ aan te leggen. Het wordt een futuristische weg met een baanbrekende infrastructuur en met ongekende aandacht voor het milieu, de aankleding, het energiebeheer én de veiligheid. In dit totaalconcept is ook het VerkeersEducatieCentrum van Arno meegenomen; een mobiliteitscentrum dat steunt op twee pijlers: permanente verkeerseducatie en scholing van beroepschauffeurs en logistieke medewerkers. 'Het is een project dat méér omvat dan het volgen van rijlessen', legt Arno uit. 'Ook instanties als VVN, Novadic Kentron (verslavingszorg) en Politie Brabant-Noord zullen hieraan meewerken. Het is de bedoeling dat elke doelgroep – van de kleuter op zijn driewieler tot de bejaarde op de scootmobiel – leert hoe zich veilig in het verkeer te begeven. Preventie moet belangrijker worden dan de oplossing van het probleem! Daarnaast zorgt het centrum voor scholing van beroepschauffeurs en logistieke medewerkers. Als zíj hun werk veiliger uitoefenen, heeft dat automatisch gevolgen voor de verkeersveiligheid. Ik hoop dat het centrum er binnen twee à drie jaar komt en ik ben van plan me er de komende 20 jaar voor in te zetten. Ik zou graag hebben dat het navolging krijgt in Nederland, liefst zelfs in heel Europa. Wij moeten immers naar nul verkeersslachtoffers. Het lijkt utopisch maar met volharding bereiken we dat doel wel', besluit Arno Smits vol vertrouwen.

< Alle thema's