Rabobank 's-Hertogenbosch: Meer dan een stapel stenen

Kadans Vastgoed ontwikkelt en realiseert commercieel vastgoed in Nederland en Duitsland, voornamelijk voor bedrijven in de top 500. Naast dat de focus van de in Haaren gevestigde onderneming op industrie en logistiek ligt, wordt er sterk geïnvesteerd in de kennisintensieve sector. ‘Wij willen de nieuwe Nederlandse economie huisvesten’, stelt managing director Michel Leemhuis. Rabobank ’s-Hertogenbosch en Omstreken faciliteert en ondersteunt de vastgoedontwikkelaar bij deze ambitie.


Uitgave: Nov-Dec 2015
Thema’s: Banken Bedrijfshuisvesting Vastgoed Financieel advies Financieringspartner

Pal langs de A65 bij Haaren, in de voormalige bisschopswoning van Joannes Zwijssen, is het hoofdkantoor van Kadans Vastgoed gevestigd. Vanuit dit statige pand wordt zo'n 450 miljoen euro in commercieel vastgoed belegd en beheerd. Rabobank regelt een belangrijke hoeksteen van deze onderneming: het betalingsverkeer. Bert van Rooij, accountmanager Grootzakelijk van Rabobank 's-Hertogenbosch en Omstreken, vertelt: 'Omdat het een kapitaalintensieve onderneming betreft, is het essentieel dat de geldstroom goed is geregeld en systemen daar passend op zijn ingericht. Zo kan het werkkapitaal stabiel blijven.' Ook heeft Kadans een nauwe relatie met het gespecialiseerde vastgoedonderdeel binnen Rabobank Groep, FGH Bank. 'Naast dat de lokale en persoonlijke aanpak van Rabobank ons aanspreekt, is het prettig dat we tevens voor financiering en specifieke vastgoedkennis bij één partij kunnen aankloppen', vindt Michel.

Kruisbestuiving
De missie van Kadans is om huurders prijsefficiënt, functioneel en duurzaam te huisvesten. Daarnaast wil de ontwikkelaar beleggers aantrekkelijke vastgoedfondsen bieden. 'Ondanks een woelige periode blijft het voor vermogende particulieren interessant om in stenen te investeren. Mits er duurzaam en toekomstproof gebouwd wordt voor stabiele huurders, die langdurige huurcontracten afsluiten', aldus Michel. Bert vertelt dat hij regelmatig vermogende relaties wijst op de optie van het investeren in vastgoed door middel van participatie in een family fund. 'Als lokale Rabobank proberen we onze relaties aan elkaar te verbinden, dat zie ik als een belangrijke
en onderscheidende meerwaarde. Hiermee creëren we kruisbestuiving en groei.' Ook Kadans neemt de rol van verbinder graag op zich. 'Vastgoed is meer dan een stapel stenen, het is people's business. We creëren het liefst een win-winsituatie voor eigenaar, financier, bouwer én huurder.'

Risico's nemen
Niet ieder bedrijf valt echter onder de categorie 'stabiele huurder'. Zo blijkt het voor veel jonge innovatieve ondernemingen lastig te zijn om een geschikt onderkomen te vinden. Michel licht toe: 'Gezien de lange adem van het verdienmodel van deze startups is het vaak moeilijk om de financiering rond te krijgen. Daarnaast hebben ze vaak specifieke eisen qua huisvesting, zoals een laboratorium of cleanroom die met hoge investeringslasten gepaard gaan. Wij doen dit onder andere via Rockstart, waarin
ook Rabobank partner is.' Kadans heeft er bewust voor gekozen om te investeren in de groeikansen voor start-ups in de topsectoren. 'Door het risico over een grote portefeuille te spreiden en het feit dat we kunnen terugvallen op een stabiele basis van sterke huurders, zijn we bereid dit risico te dragen.' Voor banken ligt de situatie anders, zegt Bert. 'Wij werken met andere marges en kunnen ons bepaalde risico's helaas niet permitteren. Wel delen we graag onze kennis, denken mee in oplossingen, zetten ons netwerk in en ondersteunen bij het nemen van een volgende stap.' 

Unieke combinatie
Kadans is onder meer betrokken bij de ontwikkeling van bedrijvenverzamelgebouwen
op scienceparken van universiteiten, waaronder de Universiteit Wageningen en Nijmegen. 'Campusvastgoed is voor het bedrijfsleven interessant vanwege onder meer de samenwerkingsmogelijkheden met de kennisinstelling. Men zit dicht bij kennis en innovatie, kan gebruikmaken van de hoogwaardige faciliteiten en vindt er goed gekwalificeerde medewerkers. Ook biedt de aanwezigheid van andere hoogwaardige ondernemingen kansen', aldus Michel. Eén van de nieuwste projecten van Kadans is de ontwikkeling van De Mariënburg in 's-Hertogenbosch, waar per september volgend jaar de nieuwe Graduate School wordt gehuisvest. 'Het wordt een unieke combinatie van oud versus nieuw. Het voormalige klooster heeft een Oxford-uitstraling, die in groot contrast staat met de nieuwe universitaire opleiding tot data scientist. Een spannende combinatie dus.' Ook Bert ziet de komst van de Big Data-opleiding zeer positief in. 'Nieuwe hoogwaardige bedrijvigheid is essentieel om de Nederlandse economie competitief te houden. Daarnaast creëert het werkgelegenheid, bedrijvigheid en verschillende andere mogelijkheden voor de stad. Daar zullen wij als lokale Rabobank ongetwijfeld ook een betrokken en stimulerende rol in gaan spelen.'

Ondernemerstips van Michel Leemhuis:
• Ondernemen kun je niet alleen, ga waardevolle partnerships aan.
• Blijf alert op trends en ontwikkelingen.
• Onderscheid je door creatief in te spelen op een gat in de (niche)markt.
• Durf jezelf bloot te geven en kennis te delen.

Tekst: Linda Groothuijse
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's