Koppen Bouwgroep: Eerlijk en hard werken

‘Stenen stapelen kan iedereen. Wij willen echter meedenken met onze opdrachtgever. Ons onderscheiden in het voor- en natraject. Zorgen voor toegevoegde waarde. Ambachtelijk vakwerk van hoge kwaliteit leveren. Bij alles wat we doen.’


Uitgave: Nov-Dec 2016
Thema’s: Bedrijfshuisvesting Bouw

De renovatie van de Eindhovense Van Lanschot-villa, de geluidssanering van de Udense Kruisherenkapel, de verbouwing van OMO-scholen en zorgcomplexen, (onderhouds)projecten bij Vanderlande en e upgrading van gedateerd industrieel vastgoed. Het zijn stuk voor stuk realisaties die aantonen dat Koppen Bouwgroep doet wat het belooft. Medewerkers zijn vakkundig, hebben oog voor details, zien pijnpunten, grijpen alert in en hebben kennis van de geldende wetten, regels en bouwbesluiten. Het resulteert in een duurzame relatie met opdrachtgevers en leveranciers.

Zware tijd
Dat die goede relatie ook in minder goede tijden standhoudt, bleek in 2011. ‘De bank stelde toen té forse eisen, wat leidde tot het faillissement van ons bedrijf. Het was een zware tijd’, stelt Hendrie Koppen, eigenaar van Koppen Bouwgroep. ‘Maar met opgeheven hoofd zijn we opnieuw begonnen met kleinschalige bouwprojecten en onderhoud. De vele jaren van hard en eerlijk werken vertaalden zich toen in het vertrouwen dat we van onze leveranciers en opdrachtgevers kregen. Het merendeel is ons trouw gebleven. Ook onze medewerkers toonden zich loyaal en bleven. Sommigen zijn hier al sinds de schoolbanken.’ ‘Wat die periode me heeft geleerd? Ik zal sneller bijsturen, ben selectiever geworden in de partijen met wie ik samenwerk en vertel eerlijk wat we kunnen en niet kunnen.’

Samen sterker
Wat dat laatste betreft staat Hendrie open voor de samenwerking met andere bouwgerelateerde partijen. ‘Dat deden we in het verleden ook al. Bij projecten die extra mankracht of materieel vroegen of criteria hanteerden die we niet alleen konden invullen, schakelden we concullega’s in. Omgekeerd brachten wij toegevoegde waarde als het ging om onderhouds- of nazorgtrajecten. Een wisselwerking waar alle partijen beter van werden.’

Geen bouwvak
Opdrachtgevers weten het bovendien te waarderen dat Koppen Bouwgroep geen bouwvak houdt. Indien nodig werken Hendrie en zijn medewerkers ook in het weekend of na sluitingstijd. ‘Bij calamiteiten kunnen woningcorporaties en winkelcentra ons zelfs 24/7 bereiken. Als we het probleem niet zelf kunnen oplossen, contacteren we partijen die dat wél kunnen. We faciliteren met andere woorden de ontzorging. Kortom, voor een duurzame relatie met de klant is geen moeite te veel’, besluit Hendrie.

Tekst: Gerda Baeyens
Fotografie: Jan Sprij

< Alle thema's