HRS Makelaars: Alles voor jezelf of delen?

Hoe graag wil je je eigen producten aan kunnen raken? Sta je ervoor open een ander de handling te laten doen? ‘Dit zijn vragen waar bedrijven in de logistiek zich op dit moment mee bezig zouden moeten houden’, stelt Arjan Rens van HRS Makelaars. Hij is de makelaar van het innovatieve logistieke concept Smart Hub aan de Rietveldenkade in ’s-Hertogenbosch.


Uitgave: Nov-Dec 2018
Thema’s: Bedrijfshuisvesting Bedrijvenpark Bouw Makelaardij Logistiek

Arjan is de specialist logistiek van het kantoor. ‘Mijn expertise gaat inmiddels negentien jaar terug. Binnen HRS doen we alles rond aan- en verkoop voor uiteenlopende branches. Van kantoren tot bedrijfshallen, van productieruimten tot distributiecentra. We spelen in op landelijke ontwikkelingen, maar doen dat met name lokaal in Noordoost- en Midden-Brabant.’ Hij denkt graag mee over de toekomst van logistieke bedrijfsruimten. ‘Nieuwbouw is door hoge grond- en bouwkosten een kostbare aangelegenheid geworden en voor sommige partijen te duur. Een nieuwe manier van denken is noodzakelijk. Concepten zoals Smart Hub bieden een goede oplossing. Hierin werken bedrijven in de logistieke keten nauw samen.’

Beter voor het milieu
Het draait volgens de bedrijfsmakelaar allemaal om hoe je omgaat met goederen, transportmiddelen en opslagruimte. ‘Wil je alles in eigen beheer houden of is delen beter?’ Deze manier van denken past in de deeleconomie die vooral onder jongeren populair is. ‘Elk huishouden een eigen grasmaaier, of er eentje delen met de straat’, geeft hij als voorbeeld. ‘Dit kan ook met opslagruimte. Een bedrijf dat seizoensproducten levert, heeft bepaalde maanden van het jaar ruimte over. Benut die samen, dat bespaart in geld en milieubelasting.’

Focus verleggen
Is de logistiek klaar voor de nieuwe manier van denken die Arjan omschrijft? Transporteurs en aanbieders van logistiek vastgoed zien het volgens hem al wel in. ‘Slimme oplossingen zijn nodig, ook gezien het feit dat uitbreiden en verhuizen niet eenvoudig zijn in de huidige markt.’ Op dit moment is er een gebrek aan kwalitatief aanbod. ‘Grond wordt steeds schaarser dus marktpartijen verleggen hun focus langzamerhand van ‘Green’ naar ‘Brownfields’, oftewel naar de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen. Dit is gecompliceerder dan ontwikkelen  op een nieuw aangelegd terrein. Daar komt bij dat overheden geen grond meer willen verkopen als de eindgebruiker niet bekend is. Het delen van ruimte kan dan een oplossing zijn.’

Tekst: Sara Terburg
Fotografie: Marjo van de Peppel

< Alle thema's