Dura Vermeer: Wij gaan deze droom waarmaken

Dura Vermeer zet grote stappen in de maakindustrie. Met de nieuwste technieken en vanuit de groene gedachte bouwt ze de mooiste (houtbouw)projecten. Zoals voor Weener XL in Den Bosch. ‘Duurzaamheid is een ruim begrip’, zegt Martin Beukeboom. ‘Wij zeggen: we willen het goede doen voor mens en natuur.’ Marcel Mutsaers: ‘Op grote schaal bouwen in hout is een uitdaging. Er zijn nog niet veel partijen die dat doen.’


Uitgave: Nov-Dec 2022
Thema’s: Bouw Maakindustrie Made in Brabant Project

‘Hout heeft hele andere eigenschappen dan staal en beton’, gaat Martin verder, directeur bij Dura Vermeer voor regio Zuid. ‘In de middeleeuwen bouwden we alles in Nederland al in hout. Onze generatie kent echter vooral beton. Met dit project gaan we terug naar de oudheid, maar dan veel beter. Met nieuwe inzichten en technieken in hout bouwen we hier aan de toekomst.’

Footprint

Martin zit samen met bedrijfsleider Marcel in de bouwkeet aan de Oude Vlijmenseweg. Met deze nieuwbouw voor opdrachtgever Weener XL, de werk- en ontwikkelorganisatie van de gemeente Den Bosch, werd een jaar geleden begonnen. Het wordt een vriendelijk ogend gebouw voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een gebouw van ruim 14.000 m2 met daarin onder andere een groot kantoor en een magazijn met een zo klein mogelijke ecologische footprint. Jaarlijks komen hier straks zo’n 17.000 mensen voor dagbesteding, begeleiding naar een nieuwe baan of hulp bij hun uitkering. Het gebouw heeft een houten constructie plus een vliesgevel opgebouwd uit hout en glas. ‘Dit is in de bouw nog maar weinig gedaan’, aldus Martin. ‘Maar Weener XL heeft deze droom en wij gaan dit waarmaken.’

Niet in beton gegoten

Dura Vermeer – met liefst 167 jaar aan historie – houdt zich bezig met infrastructuur en bouw- en vastgoed. Vanuit de laatste tak van sport heeft het familiebedrijf het land in vier regio’s opgedeeld. Martin is verantwoordelijk voor Zuid-Nederland, met ruim honderd medewerkers. Collega Marcel begeleidt de projecten en onderhoudt nauwe contacten met klanten en overige (bouw)partners. ‘Dit werk is mooi en uitdagend’, zegt Marcel. ‘We krijgen binnen ons bedrijf de vrijheid om dingen mee op te pakken volgens de nieuwste ontwikkelingen. We denken mee in de beste oplossingen voor onze klanten. Daar zoeken we altijd de juiste partners bij.’ Partners die net als Dura Vermeer de duurzaamheidsgedachte omarmen. ‘Wij willen iets achterlaten in de wereld waar mens en natuur zich gelukkig bij voelt’, licht Martin toe. ‘Dat vraagt om een andere bewustwording.’

Hortus Ludi als gidslicht

Door de naoorlogse generatie werd veel gebouwd met fossiele producten zoals steen, beton en staal. Echter, vanuit de duurzaamheidsgedachte geniet het bouwen in hout steeds meer de voorkeur. Hout is sterk, slaat CO2 op en is herbruikbaar. Een mooie, duurzame combinatie. Dat dit Dura Vermeer heel goed af gaat, bewijst o.a. het voorbeeld Hortus Ludi in Nijmegen. Dit houtbouwproject maakt deel uit van een historische kloostertuin en bestaat uit elf volledig houten stadswoningen van elk drie verdiepingen. Dichter bij huis en wel in de hoofdstad van Brabant, zijn de contouren van de nieuwbouw voor Weener XL al duidelijk zichtbaar. Dit te verwachten pareltje van Dura Vermeer zal naar verwachting eind maart worden opgeleverd.

Hout verrijkt

Bedrijfsleider Marcel staat dagelijks met de jongens op de bouwplaats. Hij vindt werken met hout leerzaam en inspirerend. ‘Hout blijft veelal in het zicht terwijl staal vaak wordt weggewerkt’, legt de vakman uit. ‘Dan moet je ervoor zorgen dat het netjes blijft. Dat het niet nat wordt of anderszins beschadigt.’ Een van de uitgangspunten van de nieuwbouw is om een circulair gebouw te realiseren uit biobased materialen. Dat zijn materialen die makkelijk hergebruikt kunnen worden of weer opgenomen door de natuur. Gedurende het hele traject wordt daarom gezocht naar de kwalitatief meest hoogwaardige oplossingen binnen deze uitgangspunten.

Verkenningstocht

Het bouwen in hout is in detail nog vrij onbekend. ‘Onze bouwkundigen moeten dus behoorlijk omdenken’, ervaart Martin. ‘In de keten zoek je naar gelijkgestemden. Dit is een spannende verkenningstocht richting andere partijen. Je tast af, deelt veel kennis met elkaar. Sowieso, wonen en werken in een gebouw van hout voelt echt anders. Daar moet je als klant voor open staan. De perceptie dat beton sterker is en beter geïsoleerd, leeft nog steeds bij velen. Het tegendeel is waar. Plus je krijgt er gevoelswaarde voor terug en draagt bij aan een beter leefklimaat. In landen als Scandinavië, Duitsland en Zwitserland zijn ze veel verder op dit vlak.’

Begin een eigen bos

‘Het goede doen’ zie je ook terug in initiatieven die ontstaan vanuit de medewerkers en door het bedrijf omarmd worden. Deze maand start Dura Vermeer met de aanplant van haar eigen bos. Ter inspiratie, ten behoeve van educatie en vanuit de intrinsieke motivatie van medewerkers om iets goeds te willen doen voor de wereld. Martin: ‘Kijk. Je hebt een missie, of je hebt die niet.’ Dura Vermeer is een revolutionair in de houtbouw met circulariteit en natuurinclusiviteit als pijlers. Kijkend naar 2030 hoopt zij 30 procent van haar productie in houtbouw te doen. Dura Vermeer ziet met veel enthousiasme uit naar partners die ver aan de stenen voorbij durven kijken.

TEKST JEANETTE VAN HAASEN
FOTOGRAFIE JULES VAN IPEREN

< Alle thema's