Column Anton van der Geld: Vooruitkijken met durf


Uitgave: Sept-Okt 2020
Thema’s: Non-profit Onderwijs

In de column van juli heb ik de lezers voorgesteld om in deze ongewone zomer ‘schouder aan schouder’ te gaan staan. Immers, het ronddolende virus is nog lang niet moe! Alles moet uit de kast worden gehaald voor onze gezondheid en de redding van onze economie. We worden met ons allen met de neus op de feiten gedrukt, als het erom gaat hoe kwetsbaar we zijn. Deze crisis dwingt ons zelfs om het leven over een andere boeg te gooien. Dat vraagt om een plan B. Het lijkt soms wel of we in een James Bondfilm zitten: overal dreigt gevaar!

Kaarten opnieuw schudden
De wijdverbreide heropflakkering van COVID-19 doet ons beseffen dat een terugkeer naar het oude normaal niet zo maar haalbaar is. Het virus schudt onze kaarten opnieuw en het kan nog maanden, ja zelfs jaren rondspoken. Veel organisaties en bedrijven moeten reorganiseren en afslanken, en soms zelfs hun deuren sluiten. Zeker in deze tijd waarin veel meer kan met minder mensen. Ik denk dat vermindering van arbeidstijd uitkomst kan bieden. Dan komt er ook extra tijd vrij om je in te zetten voor de samenleving.

Sterker in je werk
Creativiteit en ‘ondernemerslust’ geven mensen veerkracht. Die moet nu worden aangeboord. Focus dan op wat je echt wilt. Dat geeft kracht en energie. Het is fascinerend om te zien hoe mensen in deze moeilijke tijd positief inspelen op hun onderhuidse dynamiek. Het bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Dat zie je bijvoorbeeld in de horeca, winkels, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur.

Qualitytime gevraagd
Een tijd als deze vraagt veel van ons. Mentaal worden we uitgedaagd tot het nemen van allerlei beslissingen op het werk en thuis. Daarvoor heb je ruimte en rust nodig in je hoofd. Voldoende ontspannen creëert die ruimte. Sporten geeft lichamelijke ontspanning en vermindert stress. Zo geeft wandelen mogelijkheid tot nadenken. Gedachten en nieuwe inzichten komen dan op. De natuur confronteert ons met onszelf. Je merkt dan pas hoe druk je bezig bent en te weinig tijd neemt voor bezinning. Het is tijd voor qualitytime: aandacht en zorg voor elkaar.

< Alle thema's