Betaal uw kind voor werk in uw bedrijf en krijg extra aftrek

Uw kind betalen voor werk dat hij/zij doet in uw bedrijf. Is dat slim, not done of een win-win-situatie. Valt u in de hoogste belastingschijf en heeft uw een tiener -15 jaar of ouder- in huis die zo nu en dan u helpt dan kunt u het kind loon uitbetalen.


Di 25 Jun 2024

Heeft uw tiener verder geen ander bijbaantjes dan kan het loon dat u betaalt voor het kind onbelast zijn en voor u een aftrekpost betekenen tegen 49.5 procent Inkomstenbelasting.

 

Normaliter dient uw kind loonbelasting en Bijdrage Zorgverzekeringswet af te dragen over het loon dat hij of zij ontvangt. Blijft dit loon in 2024 onder de 10.000 euro, dan benut uw kind de heffingskorting volledig, waardoor hij of zijn geen loonbelasting verschuldigd is. Maar, en nu komt het: de kosten trekt u tegen het hoogste tarief af, weet zzp-boekhouding.

 

Fictieve dienstbetrekking

Dit is van toepassing als uw kind ten minste 15 jaar is en indien de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst. Ten opzichte van een andere werknemer zijn de arbeidsvoorwaarden niet het zelfde. Hieronder een opsomming van de regeling en de voorwaarden. Niets ingewikkelds aan:

 

Eenvoudigde regeling meewerkend kind

Voor kids die meewerken in de onderneming van hun ouders, mag onder bepaalde voorwaarden een vereenvoudigde regeling worden toegepast.

 

De regeling houdt het volgende in:

U doet 1 keer per jaar aangifte loonheffingen;

Maakt gebruik van een apart loonheffingennummer. Dat is aan te vragen met het formulier ‘Melding Loonheffingen Werkgever van meewerkende kinderen’.

U hoeft geen loonstaten in te vullen;

Moet de loonspecificatie bij de loonadministratie bewaren;

U past altijd de loonheffingskorting toe;

U houdt de loonbelasting/premie volksverzekeringen 1 keer per jaar in op de 1e werkdag van het volgende kalenderjaar. U betaalt dan ook de werkgeversheffing Zvw.

 

Doet 1 maand na afloop van het kalenderjaar digitaal aangifte. Dit betekent dat u de aangifte over 2024 uiterlijk 31 januari 2025 moet doen. In de aangifte vermeldt u de gegevens van de kinderen. U kan op 3 manieren aangifte doen.

< Alle nieuwsberichten