Heras Mobile start partnership met Social Enterprise voor invoering duurzaam bouwhek

Heras Mobile Fencing & Security, Europees marktleider in tijdelijke perimeter protection, introduceert een nieuw bouwhek samen met Social Enterprise Groene Bouwhekken. Uit onderzoek blijkt dat er nog grote kansen liggen voor veel bouwlocaties om te vergroenen.


Ma 6 Jul 2020

Complexe bouwlocaties in de stad vragen om nieuwe oplossingen
De bouwruimte in Nederlandse steden is zeer beperkt. De eenvoudig te ontwikkelen locaties nemen de komende jaren af en de complexere locaties blijven over. Deze locaties zijn minder goed te bereiken en vragen een extra inspanning om ze te ontwikkelen. Maatregelen om overlast te beperken, komen daardoor meer in de belangstelling.

Schaalbaarheid en duurzaamheid hand in hand
Social Enterprise Groene Bouwhekken is gespecialiseerd in duurzame bouwproducten en arbeidsparticipatie, terwijl Heras Mobile marktkennis en logistieke schaalbaarheid inbrengt. Hierdoor zijn steeds meer bouwlocaties voorzien van een fraaiere en duurzamer geproduceerde omheining, die de overlast reduceert en de aanblik van de bouwplaats verfraait. De ambitie is om binnen een paar jaar alle bouwlocaties binnen stedelijk gebied in Nederland enkel te voorzien van dit duurzame product, daarna wordt de Europese markt aangeboord.

Een duurzaam bouwhek voor binnenstedelijk gebied
Het nieuwe Combi-Wood bouwhek zorgt voor extra duurzame inbreng op de bouwplaats. Het bouwhek is gemaakt van een PEFC-gecertificeerd Douglas houten paneel dat geproduceerd wordt door mensen die re-integreren op de arbeidsmarkt. Zij maken ook de plantenbakken die optioneel kunnen worden toegevoegd aan het bouwhek voor een nog groenere uitstraling. De groenvoorziening en het onderhoud ervan wordt lokaal ingericht door instanties die ook dagbestedingen verzorgen. Ook dit haakt aan op een steeds dominantere ontwikkeling, namelijk die van SROI (Social Return On Investment).

* Uit kwalitatief onderzoek van maart 2020 onder 35 gemeenten, projectontwikkelaars, aannemers, adviesbureaus en stichtingen, blijkt dat er slechts beperkt aandacht is voor de duurzaamheid van binnenstedelijke bouwlocaties. Bovendien geven Nederlandse gemeenten en bouwbedrijven zichzelf een mager rapportcijfer van 6,8 voor duurzaam bouwen.

< Alle nieuwsberichten