Column René Klotz: Geen kabinetscrisis waard

Vanaf dit jaar is er een nieuw landelijk register voor taxateurs van onroerende zaken. Het Nederlands Register voor Taxateurs (NRVT). Iedere taxateur kan zich inschrijven, mits aantoonbaar vakbekwaam te zijn en een verklaring omtrent het gedrag (VOG) te kunnen overleggen.


Uitgave: Jan-Feb 2016
Thema’s: Bedrijfshuisvesting Accountancy Column

Waarom die druk vanuit de overheid? In de afgelopen tien jaar zijn er diverse vastgoedfraudes naar buiten gekomen (woningcorporaties, Klimop-affaire). Daarnaast kampen we met een economische crisis die begon met een bankencrisis. Waarde van vastgoed bleek een belangrijke asset op balansen van zowel bedrijven als banken. De vraag rees of de waardering van die kennelijk zo belangrijke assets wel goed en actueel genoeg was. Het actuele werd opgelost door De Nederlandsche Bank (DNB), door banken verplicht te stellen dat een taxatie als basis voor een financiering maximaal drie jaar oud mag zijn.

De eisen voor taxateurs zijn steeds hoger geworden. Zoals vaak bij overheidsbemoeienis leidt dat tot meer regels, checks en balances. Omdat de accountant bij een goedkeuring van de jaarrekening moet instaan voor de juistheid van de balans, is er een overleg geweest tussen taxateurs en accountants dat heeft geleid tot een aanbeveling met 28 richtlijnen vanuit het Platform Taxateurs en Accountants (PTA). Een aanbeveling weliswaar, maar de AFM stelt de financiële instellingen in Nederland verplicht om de taxateurs deze richtlijnen te laten hanteren. 

Was dat nodig? Vroeger werd een taxateur door de rechtbank beëdigd, nadat hij een proeve van vakbekwaamheid had afgelegd, kon aantonen dat hij onafhankelijk zijn vak kon uitoefenen en een verklaring omtrent het gedrag kon overleggen. Vergelijkbaar met de nieuwe eisen van het NRVT. In 2001 werden de titels makelaar en taxateur met bijbehorende beëdiging door de overheid afgeschaft. Dit zou immers het vrije ondernemerschap beperken. De Eerste Kamer sputterde nog wel door hun zorg uit te spreken over kwaliteitsverlies en verwarring in de markt, maar ging toch akkoord. Het zal destijds geen kabinetscrisis waard geweest zijn.

Ook de algemene opinie was toen dat de afschaffing van de titel en beëdiging een slechte zaak was. Nu vijftien jaar later blijkt dat inderdaad. Met als resultaat: taxateurs die afhaken
omdat ze de aangescherpte eisen niet kunnen bijbenen. Of dat erg is kun je je afvragen, maar de rekening van deze eisen komt (weer) bij de ondernemer te liggen.

René Klotz
Klotz Bedrijfshuisvesting

< Alle thema's