MOL Logistics: Wij vervoeren zelfs voetbalrobots

Wereldwijd 329 vestigingen en 917 schepen. Cijfers die snel een indruk geven van de MOL Groep. Toonaangevend op het gebied van transport en logistieke dienstverlening. De drie kantoren van MOL Logistics in Nederland maken deel uit van dit wereldwijde netwerk, het Nederlandse hoofdkantoor is gevestigd in Tilburg.


Uitgave: Maart-April 2013
Thema’s: Transport Mobiliteit

Aan tafel zitten Chris Goeverneur (50), Renee Schellekens (32) en Paul Damhuis (28). Chris geeft, als Sales Manager, leiding aan het salesteam waarvan Renee en Paul ook deel uitmaken. MOL Logistics neemt de opslag en distributie uit handen van productiebedrijven uit binnen- en buitenland met een afzetgebied in Europa. Het Tilburgse warehouse fungeert daardoor voornamelijk als Europees distributiecentrum. Zendingen worden samengesteld en op een zo efficiënt mogelijke manier naar de eindbestemming vervoerd, waarbij alle fiscale- en douanezaken onderdeel uitmaken van het dienstenpakket. Actuele segmenten zijn onder meer zonnepanelen, medische hulpmiddelen, electronics en automotive.

Te land, ter zee en in de lucht
Volgens Chris, al 30 jaar werkzaam binnen het bedrijf, onderscheidt MOL Logistics zich door flexibiliteit en samenspel met de klant. 'We hanteren geen standaardtarieven, maar proberen proactief te schakelen op de processen van onze klanten. Waar nodig dragen we verbeteracties voor die voor onze klanten een kostenbeheersend effect hebben.' Vanuit het familiaire karakter van het bedrijf, wil MOL Logistics altijd creatief en flexibel meedenken. 'Met ons brede netwerk beschikken we over veel kennis en mogelijkheden om tot een passende logistieke oplossing te komen, waarbij we ook gebruik maken van onze luchtvracht-, zeevracht- en wegtransportdiensten. Daarbij is het op vertrouwelijke voet omgaan met onze klanten van wezenlijk belang.'

Multimodaal
Voortbordurend op de vraag om kosten te beheersen heeft MOL Logistics multimodaal transport in haar dienstenpakket opgenomen. Paul legt uit dat er hierbij verschillende wijzen van transport worden gecombineerd. Het hoofdtraject wordt per spoor of over het water afgelegd. Dit zal kostenbesparing en een reductie van CO2-uitstoot opleveren. 'Een extra alternatief voor de transportvraagstukken van onze klanten.'

RoboCup
MOL Logistics vindt vakkenis binnen het bedrijf van groot belang. Renee vertelt dat juist dit een belangrijk gegeven is om snel te kunnen schakelen op marktontwikkelingen en actuele projecten. Zo zal MOL Logistics, als 'dedicated' beursagent, zorgdragen voor alle logistieke afhandelingen van het WK Robotvoetbal 2013 in Eindhoven. Veertig teams uit de hele wereld zullen hieraan deelnemen. Alle benodigde goederen worden (tijdelijk) ingevoerd en afgeleverd op locatie, en daarbij komt de AEO certificering die MOL Logistics bezit, erg goed van pas.

< Alle thema's