Column Fabiënne Hol-van Goethem: Internationale transportpuzzel


Uitgave: Maart-April 2016
Thema’s: Transport Transport & Logistiek Column Belastingadvies Financieel advies

Hoe was het ook alweer? ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker?’ Per 1 januari jl. is het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking getreden. Hierin is geen aparte bepaling opgenomen voor chauffeurs/werknemers in het internationale beroepsgoederenvervoer. Dit kan tot vreemde en complexe fiscale situaties leiden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als de Nederlandse chauffeur in het internationale beroepsgoederenvervoer bij Venlo de grens overgaat en in Duitsland gaat rijden?

Het salaris van een in Nederland wonende chauffeur, in dienst van een Nederlands internationaal transportbedrijf, die rijdt voor de Duitse groepsvennootschap en wiens salariskosten door het Nederlandse hoofdkantoor aan de Duitse groepsvennootschap worden doorbelast, is deels in Nederland en deels in Duitsland belast. Over het deel van het salaris dat is verdiend op de in Duitsland gereden dagen betaalt hij Duitse belasting. Over de rest Nederlandse belasting. Ook de chauffeur die in Nederland woont, in Nederland en Duitsland rijdt en in dienst is van een Duitse werkgever, moet in Nederland en in Duitsland belasting betalen. En zo zijn er meer situaties waarin het salaris van de Nederlandse chauffeur deels in Nederland en deels in Duitsland belast is. Voor de chauffeur betekent dit dat hij niet alleen in Nederland, maar vaak ook in Duitsland aangifte inkomstenbelasting zal moeten doen. Meestal zal de Duitse groepsvennootschap/ werkgever de chauffeur moeten opnemen in de Duitse salarisadministratie en Duitse loonbelasting moeten afdragen. De Nederlandse salarisadministratie moet dan ook aangepast worden. Om geen dubbele belasting te betalen moet de chauffeur in zijn Nederlandse aangifte een voorkoming van dubbele belasting claimen. Hij kan een financieel nadeel hebben omdat hij zijn hypotheekrente niet meer geheel kan aftrekken in zijn Nederlandse aangifte. Dat kan (deels) worden opgelost als de werknemer een beroep doet op de compensatieregeling uit het belastingverdrag. In dat geval wordt het financiële nadeel (grotendeels) door de Nederlandse staat gecompenseerd.

Het is dus nog maar de vraag of het echt makkelijker is geworden. Leuker waarschijnlijk ook niet, gezien de extra administratie voor de chauffeur en de werknemer.

< Alle thema's